Juny 02, 2020

ajuntamentdaltvila

Preguntes freqüents relacionades amb la situació de l'Estat d'Alerta per la crisis del COVID-19

Com puc demanar informació a l’Ajuntament d’Eivissa des de casa? 
Si vols posar-te en contacte amb l'Ajuntament d'Eivissa pots fer-ho per les següents vies: telèfon, correu electrònic, seu electrònica
· Llistat de totes les extensions i correus electrònics en pdf

Puc fer un registre d’entrada sense venir a l’Ajuntament d’Eivissa? 
El pots realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Si tens un dubte o alguna urgència, telefona i estudiarem el teu cas.

Com puc sol·licitar el certificat d'empadronament imprescindible per acollir-me a la moratòria de les hipoteques?
Pots realitzar el tràmit telemáticament a la seu electrònica, amb certificat digital, mitjançant els següents enllaços:
· Certificat d'empadronament individual
· Certificat d'empadronament col·lectiu 

Aquest tràmit, al ser un certificat, té un cost de 5 euros que només podràs abonar amb targeta de dèbit o crèdit.

La zona blava continua en funcionament aquests dies?
La zona blava està en funcionament.

Funcionen les zones ACIRE aquests dies? 
El control d’accessos de la zona ACIRE de Dalt Vila estarà en funcionament a partir de dia 1 de juny. La zona ACIRE de la Marina no està en funcionament en aquests moments.

Puc aparcar als càrrega i descàrrega? 
No es pot aparcar als espais habilitats per a càrrega i descàrrega, aquests espais tenen ús i s’han de respectar.

Què puc fer aquests dies amb estris i residus voluminosos?
No el deixis per sorpresa, telefona al 900 200 218 o emplena el formulari de la web i l'empresa de recollida us comunicarà el dia que es poden dipositar els residus al carrer.
· Formulari recollida objectes voluminosos

Es troben en funcionament les deixalleries?
A conseqüència de la situació de confinament es restringeix el Servei Insular de Deixalleries d'Eivissa. Les deixalleries mòbils no estan operatives però sí es mantenen obertes les següent deixalleries:
Can Guerxo a Sant Jordi
Ses Païses a Sant Antoni
Can Sançó a Santa Eulària

L'horari actual és de dilluns a divendres de 8.00 a 13.00 hores. Es recomana consultar la web www.deixallerieseivissa.es, per si hi ha canvis.

Què puc fer amb les restes de poda durant aquests dies?
Les restes de poda i jardineria podran ser dipositats en els contenidors de rebuig quan no superin els 50 litres. Hauran de trossejar-se i lliurar-se a l'interior de bosses homologades. Quan la quantitat superi els 50 litres, el propietari o responsable d'aquests s'encarregarà de contactar amb un gestor autoritzat o de dur-los a l'abocador.

Puc dur els infants als parcs infantils? 
Els parcs infantils continuen clausurats seguint les indicacions de l'Estat d'Alarma.

Puc anar a la biblioteca a estudiar? 
Les biblioteques estan obertes tan sols per als serveis de préstec i devolució de llibres, consultes bibliogràfiques i altes o renovació de carnets de biblioteques. L’horari és de dilluns a dijous de 8 a 19h i divendres de 8 a 15h. S’han de seguir les indicacions d’entrada i sortida de la instal·lació i fer ús de la mascareta.

Puc anar a la platja?
Sí, està permés l’accés a les platges sempre mantenint la distància de seguretat de 2 metres amb la resta de persones o grups. Els grups han de ser d’un màxim de 15 persones.

Puc agafar el taxi amb normalitat? 
Les persones residents al mateix domicili poden utilitzar tots els seients per filera, mai la filera del conductor. Les persones que no resideixen al mateix domicili poden utilitzar dos seients per filera de seients.

La meua empresa no compleix les mesures de seguretat. On puc informar-me? 
Telefona a la direcció general del Govern de les Illes Balears, al 971178900. També pots consultar les mesures per prevenir la infecció del Sars-CoV-2 a l’entorn laboral al següent enllaç:http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4110299&coduo=40&lang=ca

Continuarà el Servei d’Ajuda a Domicili i de Menjar a Domicili? 
Sí, aquests serveis han estat declarats essencials i es continuaran prestant. De fet s’ha augmentat el Servei d’Ajuda a Domicili per a millorar l’atenció a les persones vulnerables.

Estan oberts els centres de Serveis Socials? 
Els centres de Serveis Socials romandran tancats, però es prestarà atenció telefònica o telemàtica. Pots consultar els telèfons a www.eivissa.es/covid

Existeix algun tipus d'ajuda específica per a famílies monoparentals? Si és així, a on m'he de dirigir per tramitar-la?
Hisenda i la Seguretat social disposen d'ajudes específiques per famílies monoparentals per fill menor a càrrec. La informació entorn aquestes ajudes es troba descrita a les pàgines webs oficials de cadascuna de les administracions públiques.

Existeixen ajudes per fer front al pagament del lloguer? Qui té accés a elles i on puc obtenir més informació o iniciar el tràmit?
A la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, l'Institut Balear de l'habitatge (IBAVI) és el responsable de gestionar l'habitatge públic i les ajudes relacionades amb l'habitatges, inclòs el lloguer. La Conselleria de Serveis Socials i Esports també compta amb una ajuda de lloguer per a persones beneficiàries d'una pensió no contributiva. D'altra banda, per la situació especial per Covid-19, el Govern de l'Estat ha establert una sèrie d'ajudes regulades al Reial Decret 11/2020 de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries a l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, entre les que hi ha específicament ajudes en concepte de lloguer. Cadascuna de les ajudes té regulades les pròpies condicions d'accés. Pot informar-se directament a l'IBAVI, Conselleria de Serveis Socials i Esports del Govern de les Illes Balears o bé al BOE núm. 91 de 1 d'abril de 2020.

Es cobrarà el servei d’escoles infantils municipals mentre romanen tancades? 
Està previst no cobrar el servei mentre aquest no es torni a reprendre. Pel que fa al mes de març es descomptarà el corresponent al temps que no s’han realitzat les activitats.

Tens dubtes sobre les mesures tributàries que es prenen arrel de la crisi del COVID-19? 
Consulta el següent enllaç la web de l'Agència Tributària on trobaràs també les respostes a les preguntes freqüents:
· Mesures tributàries en pdf

Continua havent-hi atenció a les víctimes de violència masclista? 
L’atenció a les víctimes de violències masclistes no atura. Hi ha telèfons d’atenció 24 hores: 971 178 989 i 016. I el mailAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Estic fora d'Eivissa i vull tornar a l'illa. Ho puc fer en aquests moments?
Només poden viatjar a les illes les persones residents a Eivissa, que ho hauran d'acreditar mitjançant certificat de residència, o amb una causa justificada de les previstes en la normativa vigent. Les persones no residents que considerin que tenen causa justificada per venir a l'illa han de tramitar autorització a la Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat (per viatges en vaixell) o de la Policia Nacional o Guardia Civil (viatges en avió). Es considera causa justificada necessitat de cura d'un menor, un major o una persona dependent o venir a fer feina en l'àmbit sanitari, principalment.

Per totes les consultes relacionades amb atenció primària o simptomatologia del COVID-19 informa't a través de:
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/informacio_rellevant_centre_de_salut/

Termes i Condicions

He estat informat que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades a aquest formulari per a l'única finalitat de rebre un butlletí amb informació de caràcter general que pugui ser d'utilitat 

INFORMACIÓ ADDICIONAL (LEGITIMACIÓ ART. 6.1.A REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES CONSENTIMENT I L'ART. 6 LOPD-GDD)

Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?
Responsable:
Identitat: AJUNTAMENT EIVISSA [P0702600H]
Direcció postal: Carrer Canàries, 35 / Plaça Espanya, 1. Eivissa. 07800 Illes Balears
Telèfon: 971397600
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Delegat de Protecció de Dades
Dades de contacte:
Correu postal: Registre General. Carrer Canàries, 35 / Plaça Espanya, 1. Eivissa. 07800 Illes Balears

Amb quina finalitat tractem les seves dades?
A l'Ajuntament d'Eivissa tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder enviar als interessats informació de caràcter general que pugui ser-los d'utilitat.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint a el menys amb el temps mínim de conservació de la informació. De conformitat amb el que regula l'article 26 de la LOPD-GDD serà lícit el tractament per aquesta entitat de les dades amb fins d'arxiu en interès públic, sempre complint amb la normativa vigent d'arxius i documentació.

Existència de decisions automatitzades?
No hi ha decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment, com a manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca d'acceptació d'aquest tractament.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades no es comunicaran a tercers.

Quins són els seus drets en relació amb les dades facilitades?
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seves dades personals o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, al termini de conservació de les seves dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecte de tractament.

Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes. (Per exemple, pot demanar una rectificació del seu domicili, un canvi de nom, etc.).

Els interessats tenen dret a la limitació del tractament, per a això hauran de sol·licitar-ho al responsable, el qual haurà de suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol·licitin la rectificació o supressió de les seues dades, fins que es resolgui la seva sol·licitud.

Els interessats podran exercir el dret de supressió (dret a l'oblit) sempre que es donin les circumstàncies enumerades en el RGPD i segons el que regula l'article 15 de la LOPD-GDD.

L'afectat pot exercir el dret d'oposició a el tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situació personal, amb l'excepció de què s'acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la màrqueting directa.

L'interessat té dret a la portabilitat, a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s'efectuï per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles a la seu electrònica d'aquesta entitat o remetent a la mateixa un escrit per correu postal.

Quan puc exercir el dret de reclamació davant l'Autoritat de Control?
Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, núm 6, 28001 Madrid o bé accedint a la seva seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Anunci convocatòria parades de venda ambulant als mercats artesania Plaça des Parc, Zona de Figueretes i de la Zona des Port

De conformitat amb les Bases reguladores per a l’adjudicació d’autoritzacions per a la instal·lació de parades de venda ambulant als mercats periòdics d’artesania de la Plaça des Parc, Zona de Figueretes i de la Zona des Port, aprovades per Decrets d’Alcaldia de data 21 de febrer de 2020 (Decret 2020-1162, Decret 2020-1163, Decret 2020-1164) ) s’efectua CONVOCATÒRIA pública per a l’adjudicació administrativa de dites parades.
1. Nombre de parades a adjudicar:
- Mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc: 12 parades
- Mercat periòdic de la zona de Figueretes: 18 parades
- Mercat periòdic de la zona des Port: 40 parades
2. Termini de presentació de les sol·licituds: Deu (10) dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
3. Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (SAC C/ de Canàries, 35), o seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, sense perjudici d’allò disposat a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Eivissa
La regidora delegada

Enllaç a:
· Tràmit telemàtic parades Zona de Figueretes i Zona des Port a la seu electrònica
· Tràmit telemàtic parades plaça del Parc a la seu electrònica

Anunci exposició bases parades de venda als mercats periòdics artesans de la Plaça des Parc, ses Figueretes i el Port 2020

Havent-se aprovat per Decrets d’Alcaldia de data 21 de febrer de 2020, (Decret 2019-1162, Decret 2019-1163 i Decret 2019-1164) les bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda als mercats periòdics artesans de la Plaça des Parc, de la Zona de Figueretes i de la zona del Port per a l’any 2020, queden exposades al públic, al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Eivissa, 24 de febrer de 2020
La regidora de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Dessiré Ruiz Mostazo