27 Jul, 2017

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a

Convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 14 de juliol fins el 27 de juliol de 2017, ambdós inclousos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de subaltern

Convocatòria de la constitució d'una borsa de subaltern per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 12 de juliol fins al 25 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
3
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
6
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
5