25 Sep, 2017

ajuntamentdaltvila

Acta de la prova de català convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria

Acta de constitució de la comissió de valoració i prova català del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'operari/ària de jardineria per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Tres dies per a la presentació d'al·legacions: del 22 al 26 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta prova català en pdf

Llegeix més...

Convocatòria procés selectiu personal funcionari de carrera de dos places vacants de Policia Local

Convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, les dos places restants de Policia Local vacants, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016, pel sistema d’accés de torn lliure, per concurs oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 21 de setembre fins el 10 d’octubre, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Llegeix més...

Convocatòria procés selectiu personal funcionari de carrera de cinc places de Policia Local

Convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, cinc places de Policia Local corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016, pel sistema d’accés de torn lliure, per concurs oposició, mitjançant el procediment extraordinari d’accés a les plantilles de les policies locals de les Illes Balears.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 21 de setembre fins el 10 d’octubre, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
3
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
8
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
5