Desembre 09, 2019

ajuntamentdaltvila

Llista definitiva de persones aprovades segon exercici i llista persones convocades tercer exercici convocatòria cobertura de 3 places de funcionaris/es de carrera de Policia Local

Llista definitiva de persones que ha superat el segon exercici (prova d'aptitud física) i la llista de persones convocades al tercer exercici (prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat), que tendrà lloc el dia 11 de desembre de 2019 a les 15.00 hores, a les seus de l'EBAP de Mallorca i Eivissa i al Recinte Firal de Maó.

Enllaç a:
· Web del Govern

Llegeix més...

Anunci data revisió d'exàmens 3a prova i contractació psicòleg per a 4a convocatòria de 13 places de Policia Local

Resolució núm. 2019-7104 de data 27/11/2019 per la qual es nomena com assessor per a la realització de la quarta prova del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 13 places de Policia Local al Sr. Gonzalo Adán Micó, Colegiat núm. B-1094, que actuarà amb veu però sense vot.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Es comunica que la revisió d’exàmens de la tercera prova -prova de desenvolupament- es realitzarà el proper dia 10 de desembre, a partir de les 9 h. a la sala de reunions del 2n pis de l’edifici Cetis, Carrer de Canàries, núm. 35.

Enllaç a:
· Anunci data revisió 3r examen en pdf

Llegeix més...

Acta realització 1r exercici convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat del MACE

Acta constitució de la Comisió de Valoració i realització del primer exercici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveris al Museu d'Art Contemporani pel procediment de concurs-oposició. Data d'obertura de sobres: 9 de desembre a les 12 hores al 4t. pis de l’Edifici Cetis, Carrer de Canàries, 35.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
4
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
20
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10