26 May, 2017

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa d’auxiliars soci-sanitaris

Convocatòria de la constitució d'una borsa d’auxiliars soci-sanitaris per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 3 al 16 de maig de 2017, ambdós inclusos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
2
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
5
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
5