Febrer 17, 2019

ajuntamentdaltvila

Ampliació termini de presentació de sol·licituds i modificació bases convocatòria de constitució d'una borsa de lletrats/des

Modificació de les bases de la convocatòria de constitució d'una borsa de lletrats/des publicada al BOIB núm 5 de data 10/01/2019.

S’atorga un nou termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí de les Illes Balears (BOIB) de la modificació de les bases esmentades abans, per tal que les persones interessades puguin presentar-se, si escau, a la borsa ressenyada. Les persones aspirants que hagin presentat les seves sol·licituds per prendre part l’esmentat procediment selectiu, i no manifestin expressament el contrari, s’entendran per presentades.

Termini de 5 dies hàbils des del 11 de gener fins el 17 de gener, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Modificació de les bases en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
4
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
12
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
9