Desembre 04, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball operari/ària de neteja a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2021-9156 de data 9.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’operari/ària de neteja per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

Termini presentació sol·licituds: del 22 de novembre fins al 3 de desembre, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrat a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2021-9441 de data 17.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrat/da per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs.

Termini presentació sol·licituds: del 22 de novembre fins al 3 de desembre, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'enginyer tècnic industrial

Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'enginyer tècnic industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

Termini presentació sol·licituds: del 19 de novembre al 2 de desembre de 2021.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
6
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
39
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
28