Desembre 19, 2018

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de constitució de borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució núm 2018-0122 de data 3 de desembre de 2018 per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini de presentació:
10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Data de publicació: 8 de desembre de 2018.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició. (BOIB núm. 140 de 8 de novembre de 2018).

El període de presentació de sol·licituds és del dia 9 de novembre de 2018 fins el dia 22 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Constitució de la borsa d'interins del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Resolució de data 2 de juliol de 2018, per la qual s'aprova aprova la constitució de la borsa d'interins pel sistema ordinari de selecció, derivada del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, dos places de Policia Local vacants corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
4
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
12
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
8