Juliol 22, 2018

Convocatòria ajudes estudiants de Grau i Formació Professional 2017/2018

CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A ESTUDIANTS DE GRAU I FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL MUNICIPI D’EIVISSA PER AL CURS 2017/2018

L’Ajuntament d'Eivissa vol reconèixer l’esforç i el treball dels joves residents al municipi d'Eivissa que cursen estudis universitaris de grau o cicles formatius de grau superior.
S’atorgaran un màxim de divuit ajudes de 500€: deu per a estudiants universitaris de grau i vuit per a estudiants de cicle formatiu.
Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils a partir de la publicació de les bases en el BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears). Data de publicació: 30 de juny de 2018

Enllaç a:
· Accés a la seu electrònica: Bases, Model de Sol·licitud i tràmit on line

Beques per a la realització de pràctiques de laboratori en matèria d'arqueologia 2018

Bases reguladores de la convocatòria de beques per a la realització de pràctiques de laboratori en matèria d'arqueologia com a ajuda complementària a la formació universitària d'aquesta especialitat per a l'any 2018

Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de trenta dies naturals comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB (Data: 16 de juny de 2018). Si el darrer dia natural fos diumenge o festiu, el termini s’ajornarà fins a l’hàbil següent. 

Enllaç a:
· Tràmit on line (bases i model de sol·licitud inclosos)
· Anunci BOIB en pdf