28 Apr, 2017

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 6366/2017

"Subministrament i instal·lació de fanals solars per a la modernització de l'enllumenat de la Platja de Talamanca i de la Platja d'en Bossa en el terme municipal d'Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 50 de 27 d'abril de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 5938/2017

"Neteja dels vidres de les dependències municipals"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 47 de 20 d'abril de 2017

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'estat

Exp. Núm. 12003/2016

"Concurs d'idees en forma d'avantprojecte per a l'espai ubicat entre els carrers Bisbe Abad i La Sierra, Josep Zornoza Bernabeu, Fra Vicent Nicolau i Passeig Abel Matutes Juan de la Ciutat d'Eivissa - La Casa de la Música-".

Data publicació BOIB: núm. 41 de 6 d'abril de 2017.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de contractació de l'Estat

Enllaç a:
· Bases Casa de la Música
· PGOU vigent
· Estudi geotècnic
· Plànol topogràfic

Exp. Núm. 9/14

"Explotació de les instal·lacions temporals del litoral d'aquest terme municipal (Platges de Talamanca, Figueretes i Platja d'en Bossa) per als anys 2014-2017"

Nota informativa:
Es fa públic que per a la presentació de les sol·licituds corresponents al lots deserts de "Explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal d'Eivissa per a l'any 2017", únicament es permetrà la presentació d'instàncies de forma presencial al Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa ubicat al carrer Canàries, 35, o bé a la plaça d'Espanya, 1.

Llegeix més...