Juny 04, 2020

ajuntamentdaltvila

Els dos grans objectius de la Regidoria de Cultura i Patrimoni són fomentar i promocionar la cultura d'Eivissa dins i fora de l’illa, així com rehabilitar, conservar i posar en valor els béns patrimonials del municipi, el màxim exponent del qual és la ciutat emmurallada de Dalt Vila, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco en 1999.

L'àrea de Cultura té el propòsit d'aproximar la producció cultural al ciutadà, amb esdeveniments com obres de teatre, concerts i lectures literàries a peu de carrer.
Convertir l'auditori de Can Ventosa en un centre especialitzat en arts escèniques amb una programació que abasti les diverses tendències teatrals, des de la producció clàssica a la d'avantguarda, també és objectiu d'aquesta Regidoria.
Aquest projecte va lligat amb una altra gran meta, com és la construcció de la Casa de la Música, la funció de la qual serà albergar el Patronat de Música de la ciutat d'Eivissa, que actualment imparteix els seus ensenyaments a Can Ventosa. Amb aquesta nova instal·lació, la ciutat comptarà amb un centre dedicat per complet a la música.
L'àrea de Cultura també establirà una xarxa d'intercanvi d'arts plàstiques, teatre i música entre Eivissa i la resta de les illes. D'igual forma, ha començat a estendre ponts culturals amb la península, per portar propostes que enriqueixin el panorama cultural d'Eivissa i per exportar la producció artística local.
Entre les seues múltiples funcions i projectes, aquesta regidoria continua impulsant els esdeveniments consolidats, com són el Festival de Jazz, que amb més de 25 edicions s'ha convertit en un punt clau de la programació cultural d'Eivissa, i els premis Ciutat d'Eivissa.

Pel que fa a l'àrea de Patrimoni, la Regidoria assumeix el compromís de rehabilitar i conservar tot l'àmbit declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i el seu entorn, fent-ho al seu torn accessible al ciutadà.
Donant continuïtat a la línia de rehabilitació i posada en valor del conjunt històric iniciada fa diverses legislatures, la Regidoria té com a grans projectes la recuperació del barri de sa Penya, la conversió del passeig Vara de Rey en zona per a vianants i la millora de l'entramat de carrers de Dalt Vila.
La cura de les muralles renaixentistes és una de les seues funcions més importants. Per això, després de les obres de rehabilitació de tots els baluards, comptarà amb un pla especial basat en el Pla Director de les Muralles d'Eivissa, per a la seua correcta conservació i neteja.
L'Ajuntament d'Eivissa està integrat en el Grup Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya amb el qual comparteix mesures de planificació per a la posada en valor dels béns declarats.

Infondre el respecte i el coneixement sobre la importància d'aquests valors entre els més joves, forma part de l'estratègia del Consistori perquè la història d'Eivissa tingui un futur no només assegurat sinó també prometedor.

Es completa la regidoria amb el departament de Comunicació, responsable d'informar a la ciutadania sobre tots els projectes i les decisions municipals.