Mai 22, 2024

ajuntamentdaltvila

sinimagen

L’Ajuntament d’Eivissa ja ha publicat  les bases reguladores per a l'adjudicació de les autoritzacions de parades de venda als mercats periòdics artesans de la Plaça des Parc, del passeig de Figueretes i de la zona del Port per a l'any 2024.

Les persones interessades poden consultar tota la informació a la seu electrònica municipal http://eivissa.sedelectronica.es . El termini per presentar aquestes sol·licituds és de 10 dies naturals.

En total, s’oferiran 25 places al Port d’Eivissa, 25 a ses Figueretes i 11 a la Plaça del Parc. “L'objectiu d’aquests mercats és dinamitzar l'economia, mitjançant la creació d'ocupació, així com la sostenibilitat i l'enfortiment del teixit empresarial dels artesans i artesanes, diversificar l'oferta turística del municipi i afavorir la coordinació institucional de les diferents administracions amb competències en artesanía, impulsar aquesta àrea i contribuir a reforçar la imatge d’uns mercats de qualitat i prestigi”, ha manifestat la regidora de Comerç, Laura Planells.

La llista provisional de persones admeses i excloses es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, amb un termini de 10 dies hàbils per al·legar o aportar documentació.

Wpp