22 Nov, 2017

ajuntamentdaltvila

S'obri la inscripció al Mercat de Nadal i de Productes Nadalencs

Es comunica a totes les persones interessades en la sol.licitud de llicència municipal per a venda, al mercat de Nadal al carrer Pere de Portugal de l’1 de desembre de 2017 fins al 6 gener de 2018 i al mercat de Productes nadalencs a la plaça del Parc de l’1 fins al 24 de desembre de 2017, que s’obre el període d’inscripció a partir del dia 9 fins al 15 de novembre de 2017.

Les bases reguladores del mercat de Nadal i de Productes nadalencs, es poden consultar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Eivissa (http://eivissa.sedelectronica.es) i a la seua pàgina web: http://www.eivissa.es.

Enllaç a:
· Bases en pdf

Obert termini de sol·licituds d’ocupació de via pública al Passeig de Vara de Rey, plaça des Parc i el seu entorn

Havent-se aprovat amb Decret de data 8 d'abril de 2017 (Decret 2017-2243), el plànol d’alineacions de les zones aptes per a l'ocupació de la via pública per part dels establiments de restauració situats al Passeig de Vara de Rey, plaça des Parc i el seu entorn per a l’any 2017, deixant sense efecte els aprovats anteriorment, juntament amb els criteris acordats pel la Comissió de Control del PEPRI de Sa Penya, la Marina i zona d'Eixample de Vara de Rey de data 24 de març de 2017 i a les pautes d’ocupació, queda exposat al públic, a la pàgina web de l’Ajuntament http://www.eivissa.es i a la seu electrònica, http://eivissa.sedelectronica.es

Es comunica que el termini de presentació de sol·licituds d’ocupació de via pública a les zones aprovades serà des del dia 11/04/2017, havent-se de presentar les mateixes de conformitat al model específic normalitzat per aquestes sol·licituds.

Enllaç a:
· Tràmit a la seu electrònica
· Instància M-75
· Decret en pdf
· Plànol general OVP

Nota informativa: Tramitació electrònica amb l'Ajuntament d'Eivissa

Es comunica que el dia 2 d’octubre de 2016, va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Uns dels canvis més importants que afecten les persones i entitats que vagin a relacionar-se amb aquest ajuntament és l’Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, segons el qual:

Llegeix més...