Març 28, 2020

ajuntamentdaltvila

Preguntes freqüents relacionades amb la situació de l'Estat d'Alerta per la crisis del COVID-19

Com puc demanar informació a l’Ajuntament d’Eivissa des de casa? 
Si vols posar-te en contacte amb l'Ajuntament d'Eivissa pots fer-ho per les següents vies: telèfon, correu electrònic, seu electrònica
· Llistat de totes les extensions i correus electrònics en pdf

Quins tràmits són els imprescindibles i inajornables per realitzar a l’Ajuntament d’Eivissa de forma presencial? 
En aquests moments en principi no hi ha cap tràmit que no sigui ajornable. Pensa que estan suspesos els terminis per presentar recursos, per pagar multes o taxes, per participar en processos selectius... Però en cas de dubte, t'atenem per e-mail i telèfon, i estudiam cada cas. 
· Llistat de totes les extensions i correus electrònics en pdf

Puc fer un registre d’entrada sense venir a l’Ajuntament d’Eivissa? 
Els terminis legals de qualsevol tràmit estan actualment aturats per ordre del Govern central. Segurament no cal que facis un registre de documentació per cap tema en aquests moments però el pots realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Si tens el dubte o alguna urgència, telefona i estudiarem el teu cas.

Puc fer l’empadronament on-line? 
L'empadronament no és un tràmit que es pugui fer on-line. Si no es pot ajornar el teu empadronament, telefona, estudiam el teu cas i et donam cita personalitzada. 
Telèfon Cita Padró: 901 101 305 - Horari: dilluns a divendres de 8.00 h a 20.00 h i dissabtes de 9.00 h a 13.00 h.

La zona blava continua en funcionament aquests dies?
No, la zona blava ha quedat suspesa temporalment per tal que les persones que tenen el cotxe en zona blava no hagin de fer un desplaçament innecessari cap al cotxe. També així evitam el contacte de les persones amb les màquines de tiquets.

Funcionen les zones ACIRE aquests dies? 
El control d’accessos a les zones ACIRE han estat suspesos temporalment fins a nou avís.

Puc aparcar als càrrega i descàrrega? 
No es pot aparcar als espais habilitats per a càrrega i descàrrega, aquests espais continuen tenint ús i s’han de respectar.

Continuen amb normalitat els serveis de neteja? 
La neteja dels nostres carrers és un servei bàsic i essencial, durant aquests dies a més intensificam els treballs a les zones amb més afluència de gent com supermercats o farmàcies.

Continua amb normalitat el servei de recollida d’objectes voluminosos?
Evita treure voluminosos aquests dies. En cas de que sigui completament necessari fer-ho, no el deixis per sorpesa, telefona al 900 200 218 o emplena el formulari de la web i el passarem a recollir.
· Formulari recollida objectes voluminosos

Puc dur els infants als parcs infantils? 
L’Estat d’Alarma no permet aquest fet, recordam que tan sols es pot sortir al carrer per desplaçaments laborals, per comprar, anar a entitats financeres, anar a un centre sanitari o atendre algun familiar. En cap cas està previst l’oci dels infants a l’aire lliure. A més des del municipi d’Eivissa hem clausurat els parcs infantils. Recomanam realitzar activitats d’entreteniment i oci dins casa amb els més petits.

Puc anar a la biblioteca a estudiar? 
Un dels espais que romanen tancats són les biblioteques, i totes les que hi ha al municipi, i també a la resta de l’illa, romandran tancades fins a nou avís.

Puc anar a la platja? 
Aquests dies les platges romanen tancades, són espais d’aglomeració de gent i per prevenció des del municipi hem decidit el seu tancament durant el Reial decret d’Estat d’Alarma.

Puc agafar el taxi amb normalitat? 
El taxi és un servei públic que continuarà operant a la nostra ciutat, ara bé, tan sols es podrà utilitzar aquest servei de forma individual o com a excepció podran anar-hi acompanyades persones menors d’edat, persones amb alguna malaltia o amb mobilitat reduïda.

Puc dur el ca a passejar? 
Pots realitzar passejos curts al teu ca per cobrir les seues necessitats fisiològiques, sortint de forma individual. Les persones que han donat positiu en COVID-19 han de deixar de realitzar aquesta acció tant com sigui possible i es recomana deixar-lo amb una altra persona.

La meua empresa no compleix les mesures de seguretat. On puc informar-me? 
Telefona a la direcció general del Govern de les Illes Balears, al 971178900. També pots consultar les mesures per prevenir la infecció del Sars-CoV-2 a l’entorn laboral al següent enllaç:http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4110299&coduo=40&lang=ca

Continuarà el Servei d’Ajuda a Domicili i de Menjar a Domicili? 
Sí, aquests serveis han estat declarats essencials i es continuaran prestant.

Estan oberts els centres de Serveis Socials? 
Els centres de Serveis Socials romandran tancats, però es prestarà atenció telefònica o telemàtica. Pots consultar els telèfons a www.eivissa.es/covid

Què faig si veig gent al carrer reunida? 
Truca al 112, 091 o 092 i deixa que sigui la Policia qui se es faci càrrec de la situació. 

Es cobrarà el servei d’escoles infantils municipals mentre romanen tancades? 
Està previst no cobrar el servei mentre aquest no es torni a reprendre. Pel que fa al mes de març es descomptarà el corresponent al temps que no s’han realitzat les activitats.

Tens dubtes sobre les mesures tributàries que es prenen arrel de la crisi del COVID-19? 
Consulta el següent enllaç la web de l'Agència Tributària on trobaràs també les respostes a les preguntes freqüents:
· Mesures tributàries en pdf

Continua havent-hi atenció a les víctimes de violència masclista? 
L’atenció a les víctimes de violències masclistes no atura. Hi ha telèfons d’atenció 24 hores: 971 178 989 i 016. I el mailAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Per totes les consultes relacionades amb atenció primària o simptomatologia del COVID-19 informa't a través de:
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/informacio_rellevant_centre_de_salut/

Anunci convocatòria parades de venda ambulant als mercats artesania Plaça des Parc, Zona de Figueretes i de la Zona des Port

De conformitat amb les Bases reguladores per a l’adjudicació d’autoritzacions per a la instal·lació de parades de venda ambulant als mercats periòdics d’artesania de la Plaça des Parc, Zona de Figueretes i de la Zona des Port, aprovades per Decrets d’Alcaldia de data 21 de febrer de 2020 (Decret 2020-1162, Decret 2020-1163, Decret 2020-1164) ) s’efectua CONVOCATÒRIA pública per a l’adjudicació administrativa de dites parades.
1. Nombre de parades a adjudicar:
- Mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc: 12 parades
- Mercat periòdic de la zona de Figueretes: 18 parades
- Mercat periòdic de la zona des Port: 40 parades
2. Termini de presentació de les sol·licituds: Deu (10) dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
3. Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (SAC C/ de Canàries, 35), o seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, sense perjudici d’allò disposat a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Eivissa
La regidora delegada

Enllaç a:
· Tràmit telemàtic parades Zona de Figueretes i Zona des Port a la seu electrònica
· Tràmit telemàtic parades plaça del Parc a la seu electrònica

Anunci exposició bases parades de venda als mercats periòdics artesans de la Plaça des Parc, ses Figueretes i el Port 2020

Havent-se aprovat per Decrets d’Alcaldia de data 21 de febrer de 2020, (Decret 2019-1162, Decret 2019-1163 i Decret 2019-1164) les bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda als mercats periòdics artesans de la Plaça des Parc, de la Zona de Figueretes i de la zona del Port per a l’any 2020, queden exposades al públic, al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Eivissa, 24 de febrer de 2020
La regidora de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Dessiré Ruiz Mostazo

Convocatòria de proves per a l’obtenció del PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI

Es comunica a totes les persones interessades que s’han convocat les proves per a l’obtenció del PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI, de conformitat amb les bases reguladores de les convocatòries i exàmens de conductor d’autotaxi aprovades per aquesta Alcaldia i publicades al BOIB núm. 21, de data 18 de febrer de 2020, que se celebraran el dia 2 d’abril de 2020, a les 09.00 h, al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.

El termini de presentació de sol·licituds és del 2 a l’11 de març de 2020, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament (c/ de Canàries 35) o bé per registre electrònic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa.
La llista de persones admeses i excloses es farà pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació.

Així mateix es comunica que es realitzarà un curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local, el dia 31 de març de 2020, de 09.00 a 14.00 h, i que tendrà lloc al Recinte de
Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.Totes les persones aspirants interessades poden acudir-hi lliurement.

Eivissa,
L'ALCALDE, P.D.
Aitor Morrás Alzugaray

Enllaç a:
· Tràmit a la seu electrònica
· Temari (.zip)
· Bases en pdf
· Rectificació Bases en pdf