Mai 28, 2020

ajuntamentdaltvila

El Consell de Participació Ciutadana es l'òrgan de coordinació de les diverses entitats ciutadanes del municipi, representants dels diferents àmbits d’actuació, i que es va constituir per desenvolupar els objectius de participació ciutadana.

El Consell el componen:

Presidència: 
Sr. Rafael Ruiz (Alcalde de la ciutat d'Eivissa)

Àmbit Comercial/ Empresarial:
Vocal: Sr. Vicente Tur Alonso
Suplent: Sr. Ramón Cabello Valle

Àmbit veïnal:
Vocal: Sra. Mercedes Motes Andrés
Suplent: Sr. Manuel Pala Laguna

Àmbit Esportiu:
Vocal: Sr.Antonio Roldán Tenllado
Suplent: José Luís de la Osa Enríquez

Àmbit Educatiu:
Vocal: Sra. Barbara Marchetti
Suplent: Sra. Maria Vicenta Gallart Lledó

Àmbit Gent Gran:
Vocal: Sra. Josefa Costa Juan
Suplent: Sra. Francisca Marí Roig

Àmbit Medi Ambient:
No hi ha associacions de l'àmbit registrades al municipi.

Àmbit Benestar Social:
Vocal:
Suplent: Sr. José Carlos Martí Villalba

Àmbit Cultural:
Vocal: Sr. Antoni Marí Marí
Suplent: Sr. Ivo Hristov Simeonov

Àmbit Temps Lliure:
Vocal: Sr. Juan Antonio Cuesta Bermudo
Suplent: Sra. Irene Marí Tur

Àmbit Voluntariat:
Vocal: Sra. Loreto Mayol Aranda
Suplent: Cornelia Hieke Morgenroth

Grup Municipal Psoe-Pacte per Eivissa:
Vocal: Sra. Carmen Boned Verdera
Suplent: Sr. Alfonso Molina

Grup Municipal Guanyem
Vocal: Sr. Gloria Corral Joven
Suplent: Juan José Hinojo Domene

Grup Municipal Partit Popular:
Vocal: Sr. Juan José Tur Ripoll
Suplent: Sr. Alex Minchiotti Fàbregas

Grup Municipal MC Épic:
Vocal: Sr. Antonio Villalonga Juan

Enllaç a:
· Convocatòria Consell de Participació Ciutadana 12 d'abril de 2017

El Reglament de Participació Ciutadana
Podeu descarregar el Reglament de Participació Ciutadana complet des de:
- Reglament de Participació Ciutadana 2009