23 Jun, 2017

Ban amb motiu de les festes de la nit de Sant Joan

Amb motiu de les festes de la nit de Sant Joan, que se celebraran a ses Figueretes i a Talamanca, es prohibeix l'estacionament des de les 14.00 h fins la finalització dels actes:
Al carrer de Talamanca, als llocs degudament senyalitzats per la Policia Local.
Al carrer de Formentera, entre el passeig de ses Pitiüses i el carrer de Tarragona.
Al carrer de Tarragona, entre el passeig i el carrer de Formentera.

Es prohibeix la circulació de vehicles, al carrers de Talamanca i Al-Hauet entre les 18.00 h del dia 23 de juny i les 04.00 h del dia 24 de juny, excepte a residents a la zona de l'Illa Plana i Grossa.
Es tancarà l’accés de vehicles a tots els accessos a la platja de Talamanca des del C/ de ses Feixes.

L'ajuntament d'Eivissa aportarà llenya per als foguerons als punts de la platja senyalitzats on es podran encendre.
Queda prohibida la utilització de fusta procedent de palets, obres, etc., així com portar envasos de vidre a la platja.
Queda prohibida la utilització de les conegudes com “lluminàries o espelmes tailandeses”, ja que són perilloses per a la navegació aèria i pel risc d'incendis allí on cauen.
A partir de les 03.30 h s'apagaran els foguerons.

Queda prohibit el consum i portar begudes alcohòliques per part de menors.

A partir de les 04.00 h del dia 24 de juny, les platges de Talamanca i ses Figueretes han de quedar lliures, per tal de poder-les netejar l'empresa concessionària.
L’alcalde,
Rafael Ruiz

Ban restricció del trànsit al barri de la Marina 2017

Amb motiu de l'inici de la temporada estival queda restringit fins al 31 d'octubre de 2017 el trànsit al barri de la Marina, que romandrà tancat excepte per als residents amb autorització en horari d'11.00 a 16.00 i de 18.00 a 02.00 hores.

L'horari de càrrega i descàrrega i de circulació de vehicles per a aquesta finalitat serà exclusivament de 7.00 a 11.00 i de 16.00 a 18.00 hores.

Les autoritzacions per als residents seran expedides a la Policia Local d'Eivissa.

Eivissa, 2 de juny de 2017
Sgt. Rafael Ruiz
Alcalde d'Eivissa

Ban amb motiu de les obres de Playa real S.A

Vista la resolució 2017-2753 per la qual s’atorga llicencia a Playa real S.A., per les obres de l’escomesa de mitja tensió, per la qual s’ha de fer una obra civil, consistent amb obertura i tapat de rasa, entre l’Hotel Playa real i l’edifici Terrasses de Botafoc, a partir del dilluns dia 15 de maig es restringirà la circulació a un dels carrils del carrer de ses Feixes i avinguda Vuit d’Agost, on es donarà pas alternatiu mitjançant semàfors i/o operaris de vehicles pel carrer.

Llegeix més...

Ban paralització d'obres durant periode estival

RAFAEL RUÍZ GONZÁLEZ, ALCALDE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA
FAIG SABER:
Que per Decret d’Alcaldia de data 20 d’abril de 2017, l’Ajuntament ha adoptat les mesures legals necessàries per tal d’evitar la problemàtica que comporta l’execució de les obres en plena temporada turística i la repercussió totalment negativa per a la indústria hotelera, comerç en general i, especialment, de tipus ambiental per a les persones visitants, per la qual cosa, acord:

Llegeix més...

Ban d'horaris per a la deposició dels residus als contenidors municipals

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT D'EIVISSA

FAIG SABER:
Que de conformitat amb el que disposen l’Ordenança municipal de gestió de residus municipals (BOIB  núm. 181, de 21 de desembre de 2004 i posteriors modificacions) i l’Ordenança municipal de protecció del medi ambient i la salut enfront de la contaminació acústica (BOIB núm. 183, de 28 d’octubre de 2004  i posteriors modificacions) els horaris per a la deposició dels residus als contenidors municipals són els següents:
- Fracció resta: entre les 20.00 h i les 23.00 h.
- Fracció vidre: entre les 8.00 h i les 22.00 h.
- Fraccions paper i envasos (excepte cartó comercial): sense limitació horària.


Els establiments comercials que de manera habitual generin quantitats de cartó importants han de comunicar aquest fet a l’Ajuntament i dipositar aquest cartó de manera plegada i lligada, de forma que ocupi el menor espai possible, o bé en contenidors propis entre les 20.00 h i les 22.00 h  en el punt concertat prèviament amb l’Ajuntament.
 
L’incompliment de la normativa pot suposar sancions de fins a 30.000 euros i pèrdua de llicència del negoci per exercir la seua activitat.

La publicació d’aquest ban deroga els bans anteriors. 
 
Eivissa,
L'Alcalde

Bans trànsit
Nombre d`articles:
8