Juliol 15, 2024

Aquests són els premiats del Carnaval de la Ciutat d'Eivissa 2024:

1) COMPARSES D'ÀMBIT ESCOLAR (Col·legis, escoles, instituts, APIMA i altres):

Primer premi 1.700 € : Apima s'Olivera.

Segon premi 1.200 € : Apima CEIP Sant Jordi.

Tercer premi 900 € : Apima Urgell.

Quart premi 500 €: Apima CEIP Ca Cantó.

2) COMPARSES D'ÀMBIT SOCIAL (Associacions de veïns i associacions sense ànim de lucre):

Primer premi 1.700 €: AAVV Es Pratet.

Segon premi 1.200 €: Associació Cartaginesos i Romans (Animals Party)

Tercer premi 900 €: AAVV És Clot

Quart premi 500 €: Desert


3) ACADÈMIES DE BALL

Primer premi 1.700 €: J.V. Dansi (El libro de la selva).

Segon premi 1.200 €: Capricorn (Sandra Watson).

Tercer premi 900 €: Estudio de danza Adrián Pineda (Lea Reinas del Carnaval).

Quart premi 500 €: desert.


4) COMPARSES EN GENERAL

Primer premi 1.700 € : Pablo Pavón, 'Madre mía'.

Segon premi 1.200 €: Cas Musicaires - Cas Musicàliens.

Tercer premi 900 €: Wilson Jiménez -Los Potolos de Bolívia.

Quart premi 500 €: Alexandra Polania -Alicia en el país de las maravillas.


5) INDIVIDUAL O PARELLA

Primer premi 500 €: Patricia Martín, La Resistencia.

Segon premi 300€: Susana Boned.

 

Wpp