Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

L'Ajuntament d'Eivissa, de la mateixa manera que la resta d'administracions municipals, és titular del domini públic dels centres docents públics d'educació infantil i primària.

D'aquesta manera, l'Ajuntament té atribuïdes competències en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i ha de vigilar, conservar i mantenir els edificis destinats a centres docents on s’imparteixen ensenyament d'educació infantil i primària.

Per la seva banda, l'Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), dependent del Govern balear, és l'encarregat de la construcció de nous centres escolars així com de la redacció de projectes i obres de remodelació.

Per tal de millorar la comunicació entre l'administració municipal i l'executiu balear, Eivissa compta amb una delegació territorial d'Educació i una delegada d’IBISEC, a qui es traslladen les anomalies detectades en qualsevol dels centres del municipi.

Al municipi d'Eivissa hi ha nou centres escolars públics:
CEIP Sa Bodega
CEIP Cas Serres
CEIP Portal Nou
CEIP Can Misses
CEIP Sa Graduada
CEIP Can Cantó
CEIP Sa Joveria
CEIP Poeta Villangómez
CEIP Sa Blanca Dona