abril 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

--------------------------------------------
Proposta provisional de subvencions en matèria de Participació Ciutadana 2018
Els interessats disposen d'un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions, a partir de l'endemà de la publicació (Data: 4 de juliol de 2018).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf


--------------------------------
Convocatòria de subvencions en matèria de Participació Ciutadana 2018
L'objecte i la finalitat de la present convocatòria és subvencionar associacions veïnals, per a la realització i programació d'activitats incloses en un projecte que intensifiqui la participació social en el municipi, i concretament, al barri a la qual desenvolupen la seva activitat.

Termini: fins al 14 de maig de 2018, inclós.

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Model de sol·licitud M-052
· Tràmit a la seu electrònica