Tràmits online amb l'Ajuntament d'Eivissa


Informació sobre les autoliquidacions

Servei des del que es poden realitzar pagaments on-line, operacions com la descàrrega de rebuts domiciliats i diferents tipus d’autoliquidacions.

Informació sobre el Certificat de Viatge

Certificat vàlid per a la bonificació per residència per a viatges. El certificat té validesa per sis mesos, per la qual cosa es pot utilitzar en tots els viatges que es realitzin en aquest període.

Informació sobre Línia Verda

Des de la Línia Verda qualsevol ciutadà/ciutadana pot comunicar incidències en la vía pública.

Obtenció del certificat d'empadronament históric

El tràmit d'alta al padró municipal només pot realitzar-se presencialment i amb cita prèvia, que es pot sol·licitar des de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa.

Informació sobre Reserva i pagament de pistes de pàdel

Per tal de reservar-pagar una pista de pàdel municipal teniu dues opcions

  • Reserva i pagament en persona a les oficines de la Piscina Municipal des Viver.
  • Reserva i pagament en línia a través de la pàgina web.
Informació sobre la Factura electrònica

Punt general de factures electròniques que us permetrà també conèixer l’estat de la seua tramitació.

Informació sobre el DNIe

Amb el DNIe (el que porta incorporat un xip) podem realitzar nombrosos tràmits ja que incorpora certificats digitals reconeguts en la majoria de seus electròniques de les diferents administracions. Aquests certificats digitals ens permeten identificar-nos i firmar de forma electrònica.