Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Aprovació definitiva de data 13 de juliol de 2023 per acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historic-Artístic del Consell Insular d’Eivissa.

 Descàrrega de la normativa i plànols del Pla General d'Ordenació Urbana Vigent:

     - Descarregar documentació (arxiu comprimit ZIP 225 MB)

     - Descarregar plànols (arxiu comprimit ZIP 66 MB) 

 

 Anunci BOIB nº 129 del 19 setembre 2023 (edicte 8655)

Anunci BOIB nº 129 del 19 setembre 2023 (edicte 8656)

-----------

Consultar documents del Pla General d'Ordenació Urbana 1987 (no vigent)

 


Acord municipal en relació amb l’aplicació del Decret Llei 6/2023, de mesures urgents en matèria d’habitatge (BOIB núm. 135, de 03.10.2023). Ple de data 30.11.2023 i Ple de data 29.02.2024

Descarregar PDF