Setembre 25, 2020

ajuntamentdaltvila

Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria borsa de treball d'arquitecte tècnic amb caràcter laboral temporal

Decret llista provisional d'admesos i exclosos convocatòria borsa de treball d'arquitecte tècnic

Es convoca a les persones aspirants admeses per a la realització de l'exercici previst a la base 6.1 de la convocatòria, el dia 6 de octubre de 2020 a les 8:30 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2, 4t Pis.
Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 24 de setembre de 2020)

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
10
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
27
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10