Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Sentències

Sentències 2023

- PA 490-21 Juz Cont. 1. Sentència 409-23

- PA 530/22, Juz. Cont. 3 , 4 de julio de 2023

- PO 30/19, Juz. Cont. 2, 29 de junio de 2023

Sentències 2022

Sentències 2021

Sentències 2020

Sentències 2019

Sentències 2018

Sentències 2017

Sentències 2016

Sentències 2015

· Sentència 80/2015 Recurs contenciós-administratiu
· Sentència 371/2015 Responsabilitat patrimonial
· Sentència 401/2015 Recurs contenciós-administratiu
· Sentència 418/2015 Recurs contenciós-administratiu
· Sentència 481/2015 Responsabilitat patrimonial
· Sentència 493/2015 Recurs contenciós-administratiu
· Sentència 425/2015 Recurs contenciós-administratiu