Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Convocatòria borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial (BOIB núm. 58 de 6 de maig de 2023). Termini presentació de sol·licituds: del 8 fins al 19 de maig de 2023

Resolució núm. 2023-4002 de data 03/05/2023, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Enllaç al PDF

Convocatòries de la constitució de dues borses de treball per cobrir les necessitats de personal específic (monitors/es i directors/es per dur a terme les Escoles Poliesportives d'Estiu "Diver estiu" i "Aventura't a l'estiu")

Les dites convocatòries han estat publicades en el BOIB de 20 d'abril passat i totes les persones interessades en prendre part en el procés selectiu  poden presentar telemàticament  les seves sol·licituds fins al 5 de maig a la Seu Electrònica o Registre electrònic del Patronat d'Esports.
 
En concret, les necessitats passen per cobrir 2 places de director/a i fins a 13 de monitor/a amb una durada de contractes d'entre 34 i 64 dies.