Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Puntuacions definitives obtingudes per les persones aspirants a les proves per a la selecció no definitiva/temporal de places per a la constitució duna borsa de treball de Tècnic/a de Jardineria

Convocatòria i proves per a la selecció no definitiva/temporal de places de treball de treballadors públics. Puntuacions definitives obtingudes per les persones aspirants a les proves per a la selecció no definitiva/temporal de places per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de jardineria.
 

Puntuacions definitives obtingudes per les persones aspirants a les proves per a la selecció no definitiva/temporal de places per la constitució d'una borsa de treball de Educador/a Social

Convocatòria i proves per a la selecció no definitiva/temporal de places de treball d’empleats públics. Puntuacions definitives obtingudes per les persones aspirants a les proves per a la selecció no definitiva/temporal de places per la constitució d'una borsa de treball de Educador/a Social.
 
 
 
 
 
 

Llista provisional de puntuacions dels aspirants a la borsa de treball de zelador/a mediambiental

Acta de constitució de la comissió de valoració dels mèrits acreditats pels aspirants del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de zelador/a mediambiental per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'ajuntament d'eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

Termini d'al·legacions: 09/11, 10/11 y 13/11.

Descargar PDF