Juny 21, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial a l’Ajuntament d’Eivissa

Convocatòria de la constitució d'una borsa d’enginyer/a tècnic/a industrial, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 77, de 10 de juny de 2021.

Termini presentació sol·licituds: de l’11 al 24 de juny de 2021.

Llegeix més...

Llista provisional admesos i exclosos procés de provisió del lloc de treball de Responsable de gestió d'interior i confecció de serveis

Anunci decret llista provisional admesos i exclosos del procés de provisió del lloc de treball de responsable de gestió d'interior i confecció de serveis

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data publicació: 4 de juny de 2021

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
13
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
39
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
13