Juliol 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Borsa de treball de tècnic/a de jardineria, per cobrir amb caràcter temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

27-10.2023

Acta de constitució de la comissió de valoració dels mèrits acreditats pels aspirants del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de tècnic/a de jardineria a l’ajuntament d’eivissa

Termini d'al·legacions: 30-10, 31-10 i 01-02, any 2023

Descarregar l'acta en PDF

__________________________________

07-09-2023

Aportació de documentació

Para formar parte de una bolsa de trabajo de Técnico/a de Jardinería para cubrir con carácter temporal necesidades urgentes de prestación de servicios en el Ajuntament d’Eivissa como funcionarios, por el procedimiento de selección mediante el sistema de concurso.

Més informació a la Seu Electrònica