Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

11-10-2023

Llista d'admesos i d'exclosos de la borsa de treball de tècnic de Relacions Laborals.

Els interessats tenen 3 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació a la seu, per la presentació d'al·legacions.

Veure el llistat en PDF

El termini per presentar al·legacions acaba el dimarts 17 d'octubre.

Consulta aquí la llista d'admesos i d'exclosos de la borsa de treball de tècnic de Relacions Laborals

----------------

07-09-2023

Oferta treball, Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a Mitjà de Relacions Laborals.

Aportació de documentació

Per formar part duna borsa de treball de Tècnic/a Mitjà de Relacions Laborals, per cobrir amb caràcter temporal, necessitats urgents i inajornables, de prestació de serveis a l'Ajuntament dEivissa, com a funcionari interí, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Més informació a la Seu Electrònica