Octubre 03, 2023

ajuntamentdaltvila

Oferta treball, Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a Mitjà de Relacions Laborals.

Aportació de documentació

Per formar part duna borsa de treball de Tècnic/a Mitjà de Relacions Laborals, per cobrir amb caràcter temporal, necessitats urgents i inajornables, de prestació de serveis a l'Ajuntament dEivissa, com a funcionari interí, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Més informació a la Seu Electrònica