Julio 15, 2024

Exp. Núm. 9/09

“Proyecto de instalación de una red wifi en la ciudad de Eivissa”.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: LEVEL ELECTRONICS, S.L.
Import: noranta-set mil tres-cents noranta euros amb nou cèntims (97.390,09 €)
IVA: quinze mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-un cèntims (15.582,41 €)
Preu total: cent dotze mil nou-cents setanta-dos euros amb cinquanta cèntims (112.972,50 €)
Data difusió: 30/06/2009


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l'entitat:
LEVEL ELECTRONICS,  S.L.
Per un import de:
·
 Noranta-set mil tres-cents noranta euros amb nou cèntims (97.390,09 €)
· IVA quinze mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-un cèntim (15.582,41 €)
·
Sent el total de cent dotze mil nou-cents setanta-dos euros amb cinquanta cèntims (112.972,50 €)
Data difusió: 25/05/2009


---------------------------------------------------------------------------------------
Us comuniquem que la Mesa es reunirà el dia 18 de maig de 2009 a les 10.15 hores per fer la seva proposta d’adjudicació.
Data difusió: 14/05/2009

 

Exp. Núm. 15/09

“Agenda d’activitats de l’Ajuntament d’Eivissa al Diario de Ibiza” 

Adjudicació definitiva a l’entitat:
DIARIO DE IBIZA, S.A.
Per un import de:
· Trenta-un mil cinc-cents cinquanta-vuit euros (31.558 €)
· IVA cinc mil quaranta-nou euros amb quaranta cèntims (5.049,40 €)
· Total de trenta-sis mil sis-cents vuit euros amb vint cèntims (36.608,20 €).
Data difusió: 23/07/2009 


-----------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: DIARIO DE IBIZA, S.A.
Import: trenta-un mil cinc-cents cinquanta-vuit euros (31.558 €)
IVA: cinc mil quaranta-nou euros amb quaranta cèntims (5.049,40 €)
Preu total: trenta-sis mil sis-cents vuit euros amb vint cèntims (36.608,20 €)
Data difusió: 13/05/2009

Exp. Núm. 19/09

“Projecte d’enjardinament de la zona verda del camí costaner de Platja d’en Bossa”.

Adjudicació definitiva a la entitat:
Eiviss Garden, S.L.
Per un import de:
· Cent seixanta-quatre mil quatre-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (164.463,95 €).
· IVA vint-i-sis mil tres-cents catorze euros amb vint-i-tres cèntims (26.314,23 €).
· Sent el total de cent noranta mil set-cents setanta-vuit euros amb divuit cèntims (190.778,18 €).
Data difusió: 25/05/2009


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Entitat: EIVISS GARDEN, S.L.
Import: Cent seixanta-quatre mil quatre-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (164.463,95 €).
IVA: Vint-i-sis mil tres-cents catorze euros amb vint-i-tres cèntims (26.314,23 €).
Preu total: Cent noranta mil set-cents setanta-vuit euros amb divuit cèntims (190.778,18 €).
Data difusió: 28/04/2009

Exp. Núm. 20/09

Exp. Núm. 20/09 “Realització de l’espectacle durant les nits dels dies 8 i 9 de maig de 2009, dins dels actes de la festa “Eivissa Medieval”.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: BUNGY SYSTEM, S.L.
Import: vint-i-sis mil euros (26.000 €).
IVA: quatre mil cent seixanta euros (4.160 €).
Preu total: trenta mil cent seixanta euros (30.160 €)
Data difusió: 07.05.2009

-------------------------------------------------------------------------------------

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: BUNGY SYSTEM, S.L.
Import: vint-i-sis mil euros (26.000 €).
IVA: quatre mil cent seixanta euros (4.160 €).
Preu total: trenta mil cent seixanta euros (30.160 €).
Data difusió: 27/04/2009

Exp. Núm 14/09

“Projecte platges del segle XXI”

Adjudicació definitiva a la entitat:
MENTOR QUALITAT, S.L.

Per un import de:
·Trenta-cinc mil euros (35.000 €)
· IVA cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
· Per un total de quaranta mil sis-cents euros (40.600 €).

 

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320