Noviembre 20, 2018

Exp. Núm.: 27/2018

"Projecte de rehabilitació del Carreró de Santa Llúcia i c/Costa Padilla (actualment Practicant Palau), Dalt Vila"

Procedimento:
Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha de publicación a la plataforma:
27 de junio de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 1721/2018

"Obres de restauració i impermeabilització de grades del lateral de l'estadi de Can Misses"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en el BOIB: 17 de febrero de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 42/2017

"Obres del projecte de dotació d'infraestructures del carrer Soledat i Hospital a Dalt Vila"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB:
núm. 123 de 7 de octubre de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 4/13 C

"Adquisició i instal·lació de la cúpula Sirius per a l'observatori astronòmic del Puig des Molins" 

ADJUDICACIÓN
Entidad:
IGNACIO SERAFIN DE LA CUEVA TORREGROSA
Fecha: 24 de septiembre de 2013
Importe: veintiséis mil seiscientos tres euros con trece céntimos (26.603,13 €)
IVA: cinco mil quinientos ochenta y seis euros con sesenta y cinco céntimos (5.586,65 €)
Precio total:  treinta y dos mil ciento ochenta y nueve euros  con setenta y ocho céntimos (32.189,78 €)
Formalización contrato: 4 de octubre de 2013

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
8
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
20