Març 05, 2024

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de medi ambient a l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució núm. 2022-5688 de data 08/06/2022 , per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic de medi ambient per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs.

Termini presentació sol·licituds: del 24 de juny fins al 7 de juliol, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria per a la provisió temporal del lloc de Treball de Director de Recursos Humans i Personal

Es comunica que per resolució núm. 2022-7682 de data 29/07/2022, s'han aprovat les bases i la convocatòria del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de Director de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de lliure designació.

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 d’agost fins al 6 de setembre de 2022, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
26
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
68
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34