Mai 06, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball tècnic/a auxiliar de sistemes a l’Ajuntament d’Eivissa

Convocatòria de la constitució d'una borsa de tècnic/a auxiliar de sistemes, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 54 de 24 d'abril de 2021.

Termini presentació sol·licituds: del 26 d'abril al 10 de maig de 2021.

Llegeix més...