Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Convocatòria i proves per a la selecció no definitiva/temporal de places de treball d’empleats públics. Puntuacions definitives obtingudes per les persones aspirants a les proves per a la selecció no definitiva/temporal de places per la constitució d'una borsa de treball de Educador/a Social.