Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2022-9688 de data 03/10/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

Termini presentació sol·licituds: 14 al 27 d'octubre de 2022, tots dos inclosos.

 

Lloc de presentació de les sol·licituds: 

Enllaç a:   

    · Bases publicades al BOIB 

    · Tràmit a la seu electrònica 

    · Pagament de les taxes d'examen