Mai 27, 2024

ajuntamentdaltvila

Valoració definitiva de les ajudes a estudiants de Grau i Formació Professional per al curs 2017/2018

Enllaç a:
· Valoració definitiva en pdf

--------------------------------
Valoració provisional ajudes estudiants de Grau i Formació Professional 2017/2018
Conforme l'article 5è de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació al Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de deu dies hàbils per formular al·legacions (data publicació: 31/08/2018).

Enllaç a:
· Valoració provisional en pdf

--------------------------------------------
CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A ESTUDIANTS DE GRAU I FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL MUNICIPI D’EIVISSA PER AL CURS 2017/2018

L’Ajuntament d'Eivissa vol reconèixer l’esforç i el treball dels joves residents al municipi d'Eivissa que cursen estudis universitaris de grau o cicles formatius de grau superior.
S’atorgaran un màxim de divuit ajudes de 500€: deu per a estudiants universitaris de grau i vuit per a estudiants de cicle formatiu.
Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils a partir de la publicació de les bases en el BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears). Data de publicació: 30 de juny de 2018

Enllaç a:
· Accés a la seu electrònica: Bases, Model de Sol·licitud i tràmit on line