Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Acta de revisió de les al.legacions efectuades en relación valoració de mèrtis acreditats pels aspirants del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa pel procediment de concurs oposició

Enllaç a:

- Anunci en PDF