Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret de constitució de la borsa de treball d'educador/a social a l’Ajuntament d’Eivissa

Enllaç a:
· Decret en pdf

------------------------------------
Acta de valoració provisional mèrits procés selectiu borsa de treball d'educador/a social a l’Ajuntament d’Eivissa

Acta de valoració provisional dels mèrits borsa de treball d'educador/a social

Data de publicació: 23 d'abril de 2021

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------------

Anunci realització d'entrevistes per a la constitució d'una borsa de treball d'educador/a social

Enllaç a:
· Anunci en pdf

--------------------------------
Acta de valoració provisional 1r exercici procés selectiu borsa de treball d'educador/a social a l’Ajuntament d’Eivissa

Acta obertura sobres i resultats povisionals primer exercici borsa de treball d'educador/a social

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------------
Acta constitució de la comissió de valoració i realització primer exercici borsa de treball d'educador/a social

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses procés selectiu borsa de treball d'educador/a social a l’Ajuntament d’Eivissa

Concedir un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.

Data de publicació: 23 de març de 2021.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa d'educador/a social, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 27, de 25 de febrer de 2021 .

Termini presentació: 26 de febrer al 12 de març de 2021.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria
· Bases publicades al BOIB
· Tràmit a la seu electrònica