abril 20, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 17736/2017

"Servicio de asistencia veterinaria y limpieza en el centro de protección animal de Sa Coma por lotes"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 20 de novembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 17039/2017

"Obres del projecte d'un parc infantil al barri de Can Misses del TM Eivissa"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 145 de 28 de novembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat 

Exp. Núm. 17263/2017

"Obres d'execució del marc estructural del torrent de Sa Llavanera"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 145 de 28 de novembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16375/2017

"Serveis d'ajuda a domicili i servei de neteja i manteniment de la llar per adjudicació en lots"

Procediment: obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació Boib: núm. 145 de 28 de novembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 17712/2017

"Obres de rehabilitació de la Casa Sa Colomina".

Procediment:
obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació Boib: núm. 145 de 28 de novembre de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat