Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 20858/2022

"Servei d'atenció i traducció a víctimes estrangeres i espanyoles de delictes (SATE)".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 19430/2022

"Suministros de maquinaria para el acondicionamiento de los FABLABS de Sa Drassaneta y de la Escuela de Arte, por lotes”

Procedi​ment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enviament al DOUE: 16 de juny de 2022
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 17531/2022

"Servicios de cementerio inhumación, exhumación y traslados de restos en cementerios municipales TM Eivissa así como servicios funerarios y crematorio para beneficiencia, por lotes"

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 3261/2022

"Contrato de suministros del vestuario de la Policía Local, por lotes”

Procedi​ment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enviament al DOUE: 24 de maig de 2022
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 18138/2022

"Subministre i instal·lació de paviment de seguretat en els parcs de Cas Serres i Parc de s'Illa per lots, cofinanciat per Fons Feder-Edusi".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat