Setembre 30, 2022

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 21345/2019

"Subministre per a la modernització de la sala 092 del centre de comunicacions de la Policia Local d'Eivissa"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 12 de setembre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 20809/2019

"Projectes d'aïllament i impermeabilització de les cobertes del pavelló poliesportiu d'Es Viver i del pavelló poliesportiu d'Es Pratet"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 10 de setembre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 19532/2019

"Serveis renovació llicències Microsoft"

Procediment: Obert supersimplificat

Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació

Data publicació a la plataforma: 10 de setembre de 2019

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 19520/2019

"Servicio de retirada de vehículos de las vías públicas del término municipal de Eivissa, tratamiento de desguace y la señalización de las vías por eventos, obras u otras circunstancias"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament publicació al DOUE: 6 de setembre de 2019
Data publicació a la Plataforma de l'Estat: 6 de setembre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 19364/2019

"Adquisició de dos vehicles amb kits per detinguts per la Policia Local d'Eivissa per lots"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 2 de setembre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat