Novembre 27, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 14978/2018

"Contractació i desplegament del servei en modalitat de pagament per us d'una nova plataforma de correu electrònic"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 9 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 14731/2018

"Projecte per a la regulació amb semàfors de dues cruïlles a l'Av. Bartomeu Roselló i una a l'Av. d'Ignasi Wallis"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 2 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 14984/2018

"Projecte de reposició de pavimentació asfàltica en els barris de ses Canyes, Platja  d'en  Bossa, la  Marina i Can Cantó"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma:
1 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 14974/2018

"Servei d'assistència tècnica informàtica"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 1 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'estat

Exp. Núm. 14897/2018

"Obres d'adaptació per a canvi de combustible de gasoil a gas natural de les instal·lacions de calefacció de les dependencies municipals d'esports"

Procediment: Obert supersimplificat
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma:
1 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat