Agost 17, 2022

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 15548/2019

"Servei especialitzat de control i prevenció de legionel·losi"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 24 de juliol de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 9068/2019

"Gestión del servicio de comida a domicilio"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 22 de maig de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedient Núm. 8704/2019

"Adquisició d'una furgoneta elèctrica per al departament de jardins"

Procediment: Obert supersimplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 20 de maig de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 8965/2019

"Projecte d'eixamplament del carrer Des Jondal"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Únic criteri, el preu
Data publicació a la plataforma: 20 de maig de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 7653/2019

"Servei d'atenció al turisme estranger víctima de delicte"

Procediment:
Obert super simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 2 de maig de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat