Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

Es comunica que el dia 2 d’octubre de 2016, va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Uns dels canvis més importants que afecten les persones i entitats que vagin a relacionar-se amb aquest ajuntament és l’Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, segons el qual:

1. Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques per a l’exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no. El mitjà triat per la persona per comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser modificat per aquella a qualsevol moment.
2. En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, el següents subjectes:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
e) Els empleats de las Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la condició d’empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada Administració.

INFORMACIÓ GENERAL PER TRAMITAR ELECTRÒNICAMENT AMB L’AJUNTAMENT D’EIVISSA:

- Seu electrònica: https://eivissa.sedelectronica.es
Podeu trobar informació del funcionament i un Manual d’ús de la nostra seu electrònica al següent enllaç: Tràmits

- Requeriment bàsic per poder tramitar electrònicament amb el nostre ajuntament.
Disposar d’un certificat electrònic admès per la seu. Actualment: FNMT, DNI electrònic, CAMERFIRMA, ACCV, CATCERT, Izempe. Aquesta llista de certificats s’anirà actualitzant, segons es vagin ampliant els certificats admesos. Per consultar qualsevol actualització: https://eivissa.sedelectronica.es/
- Per a qualsevol dubte o aclariment sobre tramitació electrònica, podeu contactar amb el departament de modernització, 4ª planta CETIS, telèfon de contacte: 971397600 (extensions 21041 i 21044). Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..