Abril 24, 2024

Exp. Núm. 9370/2017

"Reposición pavimento asfáltico en Cas Serres"

Procedimiento:
Abierto
Criterios de adjudicación:
Un único criterio, el precio
Fecha publicación BOIB:
núm. 78 de fecha 27 de junio de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 8482

"Servei d'ajuda a domicili i servei de neteja i manteniment de la llar per adjudicació en lots"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Publicado BOIB:
núm. 74 de 17 de junio de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 3095/2017

"Servei de teleassistència domiciliaria"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 68 de 3 de junio de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 7610/2017

"Servei d'assistència tècnica i jurídica per a la creació d'una mancomunitat entre els municipis d'Eivissa i Sant Antoni de Portmany per a la gestió dels serveis de subministrament d'aigua potable i clavegueram dels dos municipis"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 61 de 18 de mayo de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 6366/2017

"Subministrament i instal·lació de fanals solars per a la modernització de l'enllumenat de la Platja de Talamanca i de la Platja d'en Bossa en el terme municipal d'Eivissa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 50 de 27 de abril de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320