Junio 15, 2024

Exp. Núm. 13397/2017

"Reposició de la pavimentació asfàltica de Can Escandell"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Un único criterio, el precio.
Fecha publicación BOIB:
núm. 118 de 26 de septiembre de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 13386/2017

"Obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Can Misses ll TM Eivissa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB:
núm. 118 de 26 de septiembre de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 13448/2017

"Obres del carril bici en l'Avda. Sant Jordi entre els carrers Músic Vicent Mayans Marí i de les Alzines"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 117 de fecha 23 de septiembre de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

 

Exp. Núm. 12336/2017

"Subministrament i instal·lació d'equipaments exteriors de recàrrega elèctrica per a vehicles en tres punts diferents del municipi d'Eivissa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 106 de 29 de agosto  de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

 

Exp. Núm. 12339/2017

"Contratación asesoramiento técnico proyecto Intherwaste y servicio de auditoria contable de primer nivel por lotes"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Data publicació BOIB: núm. 106 de 29 de agosto de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
·
Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320