Junio 20, 2018

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 1217/2017

"Implantación, gestión y mantenimiento de un sistema de control de accesos al tráfico rodado en los barrios de La Marina y Dalt Vila, TM Eivissa"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha envio al DOUE:
2 de febrero de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

- Plataforma de contractación

Exp. Núm. 18557/2016

"Servei d'assistència tècnica i jurídica per a la creació d'una mancomunitat entre els municipis d'Eivissa i Sant Antoni de Portmany per  a la gestió dels serveis de subministrament d'aigua potable i clavegueram dels dos municipis"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB:
núm. 5 de 12 de enero de 2017

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado: 

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 18562/2016

"Neteja de vidres de les dependències municipals"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 5 de 12 de enero de 2017

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 18557/2016

"Subministrament, per lots, d'un camió i dos furgons mitjançant la modalitat de rènting per a la regidoria d'obres i vies públiques de l'Ajuntament d'Eivissa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Data publicació BOIB:  núm. 4 de 10 de gener de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat