Enero 18, 2019

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm.: 10561/2017

"Subministrament de desfribril·ladors semiautomàtics (DESA) per al municipi d'Eivissa, així com el seu manteniment i formació als usuaris"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación:
diversos criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB:
núm. 88 de 20 de julio de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
·
Plataforma del Estado

Exp. Núm. 10335/2017

Projecte de millora del paviment esportiu de les pistes exteriors dels col·legis públics de Portal Nou i Can Cantó per lots

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 84 de fecha 11 de julio de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 10036/2017

"Servicio de información, vigilancia de salas y atención al público en el Museo de Arte Contemporáneo y centros adscritos del Ayuntamiento de Eivissa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha envio al DOUE:
4 de julio de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 9152/2017

"Venda forçosa mitjançant subhasta de l'immoble situat al carrer Fosc, núm. 4 del barri de sa Penya, inscrit al registre municipal de solars"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Ú
nico criterio de adjudicación, el precio.
Fecha publicación BOIB:
núm. 80 de 1 de julio  de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
- Plataforma del Estado

Exp. Núm. 9370/2017

"Reposición pavimento asfáltico en Cas Serres"

Procedimiento:
Abierto
Criterios de adjudicación:
Un único criterio, el precio
Fecha publicación BOIB:
núm. 78 de fecha 27 de junio de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado