Noviembre 19, 2018

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 6366/2017

"Subministrament i instal·lació de fanals solars per a la modernització de l'enllumenat de la Platja de Talamanca i de la Platja d'en Bossa en el terme municipal d'Eivissa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 50 de 27 de abril de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 5938/2017

"Neteja dels vidres de les dependències municipals"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 47 de 20 de abril de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 9/14

"Explotació de les instal·lacions temporals del litoral d'aquest terme municipal (Platges de Talamanca, Figueretes i Platja d'en Bossa) per als anys 2014-2017"

Nota informativa:

Se hace público que para la presentación de las solicitudes correspondientes a los lotes desiertos de "Explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal d'Eivissa per a l'any 2017", únicamente se permitirá la presentación de instancias de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Eivissa, ubicado en la calle Canarias, 35, o bien en la plaza de España, 1.

Leer más...

Exp. núm. 4430/2017

"Servei d'assistència tècnica i redacció de relació de llocs de treball, manual de valoració dels llocs de treball i el Pla per l'ordenació dels recursos humans de l'Ajuntament d'Eivissa i els seus Patronats"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Data publicació BOIB:  núm. 33 de 18 de marzo de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=eN2OtlaWee0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D