Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci publicació decrets de constitució de les borses de treball de director/a de temps lliure i de monitor/a de temps lliure (Escola d'Estiu)

- Resolució núm. 2023-4508 de data 16/05/2023, per la qual es constitueix una borsa de treball de director/a de temps lliure per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.

- Resolució núm. 2023-4509 de data 16/05/2023, per la qual es constitueix una borsa de treball de monitor/a de temps lliure per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:
· Decret de constitució de la borsa de treball de director/a de temps lliure en pdf

· Decret de constitució de la borsa de treball de monitor/a de temps lliure en pdf