Gener 17, 2018

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de tècnic/a de prevenció de riscs laborals

Convocatòria de la constitució d'una borsa de tècnic/a de prevenció de riscs laborals per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 5 al 18 de gener de 2018, ambdós inclusos.
Lloc de presentació de les sol·licituds: 
Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
1
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
10
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
8