Agost 14, 2022

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball monitor sociocultural

Resolució núm. 2022-6806 de data 06/07/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de monitor sociocultural adscrit al departament de Joventut per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Termini presentació sol·licituds: del 15 fins al 28 de juliol, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
- Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
- Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
( Recursos Humans - Borsa de treball de monitor/a sociocultural per a cobrir necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis en l'Ajuntament d'Eivissa)

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria
· Bases publicades al BOIB
· Tràmit a la seu electrònica - enllaç al tràmit - 
· Pagament de les taxes d'examen

Decret llista provisional admesos i exclosos borsa de treball de tècnic/a mig de formació

Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2021-4329 de data 09/06/2021 es va aprovar la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de formació, per ocupar el lloc de treball de tècnic/a mig de formació per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició, que ha estat publicat al BOIB núm. 48 de data 9 d’abril de 2022.

 

Enllaç:

Acta en PDF

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
8
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
47
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
31