Gener 21, 2021

ajuntamentdaltvila

Inici del termini de presentació de mèrits del procés de provisió de 3 plaçes d'oficial de segona (secció jardineria)

El dia 15 de gener de 2021 ha començat el termini de deu dies hàbils perquè les persones aspirants que han superat la fase d’oposició presentin al Registre Electrònic General de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació acreditativa de que compleixen exigit als apartats c), d), e) i f) de la base segona de les bases especifiques de la convocatòria juntament amb la relació de mèrits.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Llegeix més...

Llista provisional persones admeses i excloses procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Anunci publicació decret aprovació llista provisional persones admeses i excloses del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de mestre/a d'educació infantil.

Termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a esmenar el possible defecte, adjuntar els documents que siguin preceptius, o presentar reclamacions. Data publicació: 17 de desembre de 2020.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...