Agost 11, 2020

ajuntamentdaltvila

Acta valoració mèrits convocatòria borsa de treball de 3 agents d’ocupació i desenvolupament local

Acta de valoració de mèrits acreditats pels aspirants en el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal de 3 agents d’ocupació i desevolupament local (AODLs).

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de la convocatòria. (Data de publicació: 10 d'agost de 2020)

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...