Desembre 11, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Campanya de neteja de les pintades que han sofert diversos indrets declarats Patrimoni de la Humanitat

Dalt VilaL'Ajuntament d'Eivissa posarà en marxa a principis d'any una campanya de neteja de les pintades que han sofert diversos indrets de les murades d'Eivissa i una de les casamates del baluard de Sant Joan.

En aquestos moments s'està recopilant el nombre de pintades, algunes hi son des de fa mes de dos anys,  i els indrets que han sofert aquest acte vandàlic. Els tècnics redactaran un informe mitjançant el qual es podrà establir el cost econòmic i el tipus de neteja, la menys agressiva i més adequada, que s'aplicarà a cadascuna de les zones afectades.

Per altra banda, també es preveu canviar el tancament de l'accés a les passarel·les de les casamates, per millorar la seguretat, i evitar que es pugui accedir a aquestes zones sensibles del casc històric.

El regidor de Patrimoni, Pep Tur, ha afirmat que “es netejarà quan abans totes les pintades tot i que l'any que ve es preveu posar en marxa un programa de manteniment integral de les murades, que durarà prop de dos anys, i que inclou aquestos tipus de neteja”.

El regidor de Cultura, Pep Tur, tot i afirmar que la responsabilitat del manteniment de la zona històrica es responsabilitat de l'Ajuntament d'Eivissa, ha volgut fer una crida a la ciutadania per tal de que si veuen comportaments d'aquest tipus, es cridi a la Policia Local per tal de poder denunciar a les persones que atempten contra el patrimoni.
Una falta que está tipificada com a molt greu a les ordenances municipals, concretament a la ordenança cívica de l'Ajuntament d'Eivissa, que contempla multes que van des de els 1.500 euros fins els 3.000 euros.
Segons aquesta ordenança, les infraccions tindran el caràcter de molt greu, quan s'atempti especialment a l'espai urbà, per realitzar-se pintades sobre bens immobles protegits o en monuments o edificis catalogats o protegits, o en tota la zona declarada Patrimoni de la Humanitat o conjunt Històric de la ciutat, sense perjudici de la potestat sancionadora que en aquesta matèria correspongui a altres administracions.

L'Ajuntament d'Eivissa respon a les al·legacions registrades per la UTE que no ha resultat adjudicatària de la contracta de neteja

Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa ha deixat enviada la seva resposta a les al·legacions registrades per la UTE que es va presentar al concurs per al servei de neteja i que no va resultar adjudicatària d’aquesta contracta. Com ja sabeu, es tracta d’una UTE formada per les empreses FCC, Herbusa i Cespa, que ha recorregut davant el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la decisió d’adjudicar el servei a l’empresa Valoriza.

La UTE ha basat les seves al·legacions en els criteris de puntuació de la Taula de Contractació, molt concretament en el criteri d’actualització de preus que va ser el que va fer que Valoriza obtingués una puntuació molt per damunt de la de la UTE. L’equip de govern municipal considera que la feina dels tècnics de l’Ajuntament d’Eivissa que han estat treballant durant mesos per resoldre aquest concurs va ser impecable i confia en una resolució favorable a l’ajuntament per part del tribunal.

Aquest és el darrer entrebanc jurídic que pot tenir la nova contracta i, fins ara, tots els recursos i reclamacions anteriors s’han resolt a favor de la institució municipal. Normalment, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales actua amb molta diligència i rapidesa pel que des de l’Ajuntament d’Eivissa es confia en que la resolució pugui arribar durant els primers mesos de l’any i així la nova adjudicatària pugui començar d’immediat a implantar les millores que contempla el contracte i que la ciutat tant necessita. De fet, aquesta empresa està ja fent les tasques prèvies per poder desenvolupar la seva feina de seguida que el tribunal resolgui.

Desconvocat, a petició dels grups de l’oposició, el Ple Extraordinari per tractar el tema del Port d’Eivissa

Ajuntament d'EivissaA la vista de la sol·licitud dels grups de l’oposició de desconvocar el Ple Extraordinari per tractar el tema del Port d’Eivissa, després de que ells mateixos el demanessin ara fa dos setmanes, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Eivissa ha decidit acceptar i desconvocar la sessió plenària relativa al Port convocada per al proper dia 22 de desembre.

L’objectiu de l’equip de govern és intentar arribar a un acord, el més ampli possible, sobre el futur del port i per aquest motiu s’esperen les aportacions o propostes de millora dels diferents grups municipals sobre el full de ruta que està actualment damunt la taula.

Signatura del conveni entre l'Ajuntament d'Eivissa i el col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers per reactivar els “Bons de Consultoria”

Bonus de ConsultoriaAquest matí s'ha signat el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament d'Eivissa i el col·legi Professional d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers per tal de col·laborar conjuntament i tornar a posar en marxa els “Bons de Consultoria”.
Mitjançant aquestos bons i partir del mes de gener, els emprenedors es poden beneficiar de serveis professionals amb rigor i qualitat en diverses àrees d'activitat necessàries per a la posada en marxa de la seva empresa.

L'Ajuntament d'Eivissa facilitarà a les persones emprenedores, segons els criteris tècnics d'Eivissa Crea, fins a 8 bons de consultoria per a cada persona emprenedora dels quals es podran utilitzar 4 per a cada tipus de professional.   
Els bons de consultoria podran ser lliurats com a pagament en cada consulta professional individual.
Els emprenedors podran consultar els seus dubtes a través dels bons d'Eivissa Crea, amb advocats, arquitectes, economistes, geògrafs, graduats socials, enginyers, perits i aparelladors.
Els professionals que faran les consultories presentaran a l'Ajuntament d'Eivissa les factures en concepte dels serveis prestats juntament amb els bons de les consultories desenvolupades.
L'Ajuntament d'Eivissa ha dedicat una partida pressupostària global per a tots els convenis signats per un import de 1.400 euros.

L'Ajuntament d'Eivissa rep 3.197 incidències des de la implantació de la APP Línia Verda

Línia VerdaL'Ajuntament d'Eivissa rep 3.197 incidències des de la implantació de la APP Línia Verda, de les quals el 89% han estat tramitades. La implantació d'aquest servei ha permès que l'Ajuntament d'Eivissa disposi d'un canal de comunicació directe i poder, de forma àgil, donar resposta a les necessitats del municipi.

La implantació de la APP Línia Verda, de descàrrega gratuïta, es va fer ara fa dos anys a l'Ajuntament d'Eivissa. Amb aquesta eina, els veïns del municipi disposen d'un servei de resolució de consultes mediambientals i un canal de comunicació d'incidències detectades en l'equipament urbà i l'Ajuntament rep, de manera immediata, la informació de qualsevol desperfecte que hi ha al municipi amb una informació de primera mà, a través dels ciutadans i ciutadanes.

El tipus d'incidències que més s'han comunicat són aquelles que fan referència a les àrees de “Voreres i Calçades” seguit de “Neteja Viària”, “Jardins” i “Tapes i Arquetes”.
Fins avui s'han rebut 3.197 incidències de les quals el 89% han estat tramitades. Un 48% ja han estat solucionades i un 41% es troba en procés.

A través del servei Línia Verda, els veïns del municipi poden plantejar qualsevol consulta mediambiental i en un termini màxim de 24 hores tenen resposta per part dels tècnics.
Els usuaris poden fer preguntes tipus com “on he de tirar l'oli domèstic?”, “com puc estalviar energia en el consum de llum?”, “on dipositar els residus de poda?”
 
A més, el servei Línia Verda també està disponible a través de la pàgina web www.lineaverdeeivissa.com.
En aquest domini, l'usuari troba àmplia informació sobre guia de bones pràctiques, consells ambientals i recursos d'educació ambiental.

El servei Línia Verda s'ha alçat amb el “Premi Conama 2014 a la Sostenibilitat”. També la seva implantació ha suposat el “Premi de Qualitat 2013 en la categoria de Desenvolupament Urbà Saludable i Sostenible” atorgat per la Red Española de Ciudades Saludables (RECS).

Aquest premi reconeix aquelles iniciatives que col·laboren a millorar l'entorn físic i funcional del municipi promovent el desenvolupament econòmicament i afavorint la qualitat de vida personal, familiar, laboral i social dels ciutadans. A més, també disposa de el “Premi al Major Impacte Ciutadà” concedit per Ecovidrio.

Amb la implantació d'aquest tipus d'iniciatives, l'Ajuntament d'Eivissa promou la participació ciutadana per al manteniment del municipi a més de l'ús de bones pràctiques ambientals.

Notícies Ecrea
Nombre d`articles:
16