Gener 24, 2022

ajuntamentdaltvila

El departament de Recursos Humans és el responsable de l'administració i gestió del personal municipal que conforma l'Ajuntament d'Eivissa i que suma en l'actualitat 471 treballadors, entre personal funcionari i laboral.

Entre les seues múltiples funcions, s'encarrega d'organitzar els processos selectius per a l'ingrés del personal, així com d'elaborar i tramitar les convocatòries de promoció interna i provisió de llocs de treball.

És el departament que s'ocupa de la gestió de tot allò relacionat amb la vida laboral dels treballadors del consistori, des de la confecció de les nòmines i la certificació dels serveis prestats, fins a les incidències, a més de nombrosos tràmits.

Una de les seues principals funcions és presentar anualment davant l'òrgan competent la proposta de creació o modificació de places i llocs de treball, segons les necessitats plantejades pels serveis municipals i d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

A més, és el departament encarregat de mantenir una relació directa amb els representants sindicals en totes les qüestions relacionades amb els drets laborals i l'organització interna dels treballadors.

La relació laboral entre l'Ajuntament d'Eivissa i el personal de la institució està regulada pel conveni col·lectiu per al personal laboral i pel pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa.

La plantilla de personal de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms per a l'any 2016 és la següent:
Personal funcionari: 294
Personal laboral: 85
Personal eventual: 5
Personal laboral indefinit (no fix): 22
Patronat Municipal Museu d'Art Contemporani: 6
Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa: 34
Patronat Municipal de Música d'Eivissa: 25


Centres de Treball:
Els empleats es troben distribuïts en diferents centres de treball:

Dalt Vila (Plaça d'Espanya, 1); Can Botino (carrer de Pere Tur, 1); Edifici Cetis I i II (carrer de Canàries, 35); C-19 (carrer de Castella 19); Can Ventosa (avinguda d'Ignasi Wallis, 25); Departament de Vies Públiques, Medi ambient i Mobilitat (carrer de Carles III, 4); UTS Eixample i Escoleta Municipal (carrer Fra Vicent Nicolau, 7); UTS Sa Riba (Plaça de sa Riba, 12); UTS Ponent (carrer de Formentera, 11) i Servei d'Ocupació (carrer de Vicent Serra, 25).

També es troben al Centre de Protecció d'Animals (Ctra. Eivissa- Sant Antoni, km.3,5 Sa Coma); Cementeri Vell (av. de Sant Jordi s/n.); Cementeri Nou (barri de Cas Mut s/n); Viver d'Empreses (carrer de l'Arquebisbe Cardona Riera, 19); Museu Puget (carrer de Sant Ciriac, 16); Centre Madina Yabisa (carrer Major, 2); Dipòsit municipal de vehicles (carrer Voluntariat, 5).

Els centres de treball inclouen a més l'Escoleta Can Cantó i els col·legis Sa Blanca Dona, Can Misses, Can Cantó, Cas Serres, Portal Nou, Poeta Villangómez, Sa Graduada, Sa Joveria i Sa Bodega. Casa Broner, Museu d'Art Contemporani d'Eivissa i les piscines municipals Es Viver i Can Misses, també integren la xarxa d'espais municipals d'Eivissa.