Gener 19, 2019

ajuntamentdaltvila

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. (Data de publicació: dilluns 14 de gener de 2019)

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------------------------------------------------
Convocatòria de constitució de borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa
Resolució núm 2018-0122 de data 3 de desembre de 2018 per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini de presentació:
10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Data de publicació: 8 de desembre de 2018.

Horari del Registre d'Entrada del Patronat Municipal de Música: Dilluns a divendres no festius de 9.30 a 13.30h.
Adreça:
Espai Cultural Can Ventosa
Av. d’Ignasi Wallis, 26
Tel: 971 310 061

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Boib en pdf
· Model 236 de sol·licitud
· Tràmit a la seu electrònica del Patronat de Música
· Bases per al curs 2018-2019
· Estatuts del Patronat Municipal de Música