Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Inversions centres escolarsL’Ajuntament d’Eivissa inverteix un total de 723.615 euros en les actuacions en matèria de conservació, manteniment i vigilància dels deu centres escolars del municipi enguany. Les regidories d’Educació i Urbanisme de l’Ajuntament d’Eivissa desenvolupen les competències en matèria de conservació i manteniment dels centres que té assignades l’Ajuntament d’Eivissa.

Les inversions a les escoles del municipi han estat d’un total de 723.615,82 euros que corresponen a les despeses d’inversions, manteniment i vigilància i el servei de neteja a més de les inversions previstes pendents al mes de desembre.  D’aquest pressupost , 116.960,74 euros es el corresponent a les obres que s’han dut a terme als centres escolars, 218.611,08 euros corresponen al servei de manteniment i vigilància amb els 9 bidells que donen servei als centres i 358.044 euros del servei de 15 treballadors del servei de neteja.

Per a la regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Eivissa, Mariví Mengual,  “aquestes feines de tenen l’objectiu de donar resposta a les peticions que al mes de juny han fet les direccions de les escoles per tal de millorar les instal·lacions dels centres escolars”.
Les peticions dels equips directius son tractades a la comissió tècnica, formada pel Cap de servei d’educació, l’Arquitecta tècnica, l’enginyer tècnic i personal administratiu i té per objecte la coordinació i execució de les accions en matèria de manteniment i conservació dels centres escolars.

Les actuacions més importants al  CEIP Poeta Villangómez ha estat la reparació dels banys de la planta baixa, reparació d’arquetes del pati i la compra i instal·lació dels equipaments i jocs infantils amb una despesa total de 12.414 euros.

Al CEIP de Can Cantó s’ha reparat el terra del pati infantil i s’han ampliat els escocells. S’han substituït l les finestres de les aules i de secretaria. En aquests moments esta adjudicat i pendent d’execució el pavimentat de les pistes esportives amb una inversió de 8.941 euros.

Les inversions més rellevants al CEIP Cas Serres han estat l’adequació i separació del menjador a aula d’usos polivalent, la reparació de la pèrgola del pati d’infantil i la reparació i adequació dels desaigües del pati amb un total de 9.991 euros.

A CEIP Portal Nou, s’han reparat les persianes exteriors del centre i s’ha construït un magatzem al pati. Així mateix s’ha substituït el terrat de l’aula UEECO per parquet vinílic i també es preveu fer el pavimentat de les pistes esportives amb una despesa d’11.678 euros.

Al CEIP Can Misses s’ha reparat i substituït les finestra de les aules de 1er i 4t, s’ha reparat la claraboia de la biblioteca i l’IBISEC esta duent a terme la millora de l’accessibilitat i la reparació i substitució de la instal·lació elèctrica. En total invertit en obres ha estat de 8.137 euros.

El CEIP Sa Graduada compta enguany amb inversions com la reparació i impermeabilització de la coberta, l’eliminació de les jardineres del pati i l’IBISEC esta duent a terme una important obra de reparació del mur perimetral de l’escola amb 20.015 euros d’inversió.

Al CEIP Sa Joveria s’han instal·lat ombres al pati d’infantil, instal·lació d i col·locació de bruc al perímetre de la tanca exterior i instal·lació d’un sistema de regadiu i plantació d’arbres al pati de primària amb 10.558 euros.

Al CEIP Blanca Dona s’ha col·locat una zona d’ombra a l’accés de l’aula UECCO, reparació de les canonades exteriors, reparació de les calderes, instal·lació de fonts al pati i l’IBISEC  ha dut a terme el projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques a més d’instal·lar un ascensor.  En total de la inversió en aquesta escola ha estat de 11.251 euros.

Al CEIP sa Bodega, les actuacions més importants ha estat la substitució de la porta d’entrada al centre i la reparació de les portes del gimnàs amb una inversió de 8.470 euros.

Per primera vegada, l’Ajuntament d’Eivissa també ha realitzat inversions en manteniment al l’Escola d’Adults i han consistit en la reparació e impermeabilització de la coberta de l’aula 9 i la substitució dels vidres dels banys amés de la reparació d’humitats a la zona de Secretaria per un import total de 4.000 euros.

A més de les inversions en matèria de manteniment, també se’n fan d’altres relacionades amb la neteja dels patis de les escoles, neteja dels vidres i cada dos mesos, una neteja en profunditat amb mitjans mecànics a tots els patis dels centres. També s’ha realitzat les feines de desratització i desinsectació que és una acció preventiva que es repeteix tres vegades a l’any coincidint amb les vacances escolars.

Enllaç a:
· Informe d'inversions en centres escolars