Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

El passat 13 de juny de 2016 va començar a operar la nova contracta del servei de neteja viària i de platges i la recollida de residus amb l'objectiu de modernitzar i actualitzar tots els plans de neteja a les necessitats de cada zona. La contracta anterior va estar operativa durant més de vint anys i s'havia fet imprescindible actualitzar els seus serveis. La nova adjudicatària, Valoriza Serveis Mediambientals S. A., implantarà totes les millores previstes al llarg de sis mesos i realitzarà el servei durant els propers 10 anys.

Valoriza Serveis Mediambientals S. A. compta amb una flota de camions que, en el 80% dels casos, funcionen amb gas natural, mentre que la maquinària que s'utilitza funciona en un 90% amb energies netes. Es tracta d'endreçar el territori d'Eivissa amb un sistema més sostenible, en reduir els nivells d'emissió i un ús més eficient de l'aigua. La nova empresa desenvoluparà també un calendari d'actuacions per realitzar les neteges per barri.

Per comptar amb una ciutat neta, els sistemes de neteja més habituals són:

Escombrat manual: Equips humans de neteja escombren i netegen els carrers de la ciutat

Escombrat mecànic (amb màquina de raspalls): Petits camions de neteja escombren i aspiren tot tipus de brutícia.

Escombrat mixt (combinació dels anteriors): Amb l'ajuda de petits camions de neteja, els equips humans netegen els carrers en profunditat.

La neteja manual o mecànica: Es tracta de projectar aigua a pressió contra els residus dipositats a la superfície viària a fi d’arrencar-los i arrossegar-los fins a l'embornal de clavegueram més pròxim. La neteja està considerada com el tractament de neteja viària més eficaç.

Així mateix, no només s'actua en carrers de la ciutat sinó que també s'encarrega de la neteja dels parcs infantils, el buidatge de papereres, l'adequació dels pipicans o la neteja de platges.


Contenidors
Al territori municipal es poden trobar més de 1.300 contenidors, dels quals prop de 700 estan destinats als residus (contenidors grisos) mentre que la resta corresponen al reciclatge (vidre, paper i cartó i recollida d'envasos). Així mateix, al municipi també es poden trobar contenidors destinats al reciclatge d'oli o a la recollida de tèxtils i jugarois.


Punts Nets
A l'illa d'Eivissa, i de forma mancomunada, també hi ha fins a sis deixalleries o “punts nets”. Es tracta d'espais on el ciutadà pot dipositar tot allò que no es llença als contenidors de recollida selectiva, com poden ser les restes de poda, residus perillosos o de gran volum.
Amb la utilització d'aquests deixalleries es contribueix a millorar el procés de reciclatge, i es col·labora de manera activa en la preservació del medi ambient.

Els horaris d'aquests punts nets són els dilluns d’11.30 h a 13.30 h i de 15.30 h a 20.00 h. De dimarts a dissabte, els centres estan oberts de 10.00 h a 13.30 h i de 15.30h a 20.00 h. Els diumenges obren en horari de matí (de 10 h a 13.30 h).

· Xarxa de deixalleries d'Eivissa


Recollida de mobles o objectes vells

Per dipositar estris o mobles vells, els residents del municipi d'Eivissa han de trucar al telèfon gratuït 900200218 o mitjançant el formulari de recollida d'estris vells per concretar dia, hora i lloc per al seu dipòsit i facilitar així la correcta recollida de residus domèstics voluminosos. En cas d'electrodomèstics, aquests hauran de ser traslladats als punts nets.

La normativa municipal de gestió de residus estableix sancions per l'ús incorrecte dels contenidors o per l'abocament il·legal d'estris en el territori municipal. Amb això, l'Ajuntament d'Eivissa busca la complicitat dels ciutadans per garantir la neteja i salubritat de l'espai públic.


Consells bones pràctiques per mantenir la ciutat neta
Llença les escombraries dins del contenidor i respectant els horaris.
Recicla tot el que puguis i diposita-ho al contenidor corresponent
No abandonis mobles vells i estris en els voltants dels contenidors. Concreta una cita perquè siguin recollides.
Utilitza les papereres de forma correcta tant en l'entorn urbà com a les platges.
No dipositis bosses d'escombraries a les papereres.
Recull els excrements de la teua mascota.
No utilitzis el mobiliari urbà per fer grafits, enganxar adhesius o cartells.