Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Entre les competències de la Regidoria de Medi Ambient està la realització de desinfeccions, desinsectacions i desratitzacions en espais públics com són els carrers, el clavegueram o els parcs, entre d'altres.

L'objectiu de l'eliminació d'aquestes plagues és desinfectar fins a uns mínims que assegurin la bona qualitat de vida de la ciutadania.

Per a això es planifiquen plans de xoc i manteniment que es realitzen de forma periòdica. D'aquesta manera els tractaments de xoc es duen a terme cada quatre mesos, mentre que mensualment es realitzen les tasques de manteniment, i es revisen així totes les zones que conformen el municipi d'Eivissa per tal d'evitar la proliferació de plagues. En els centres educatius, aquestes accions es desenvolupen en períodes de vacances com Setmana Santa, estiu o Nadal.

Amb aquestes mesures, el consistori pretén garantir totes les mesures de salubritat necessàries per als residents i visitants.

A través de la Línia Verda es pot comunicar qualsevol indici de plaga que es localitzi en l'entorn, entenent com a plaga la irrupció sobtada i multitudinària d'insectes, animals o altres organismes d'una mateixa espècie que provoca diversos tipus de perjudicis com malalties, danys econòmics i fins i tot culturals. Les plagues més comunes són les de rates, paneroles, colom roquer, leishmaniosi i vespes. L’Ajuntament no s’ocupa de les plagues detectades en espais privats o particulars.

L'empresa encarregada de realitzar periòdicament el control de plagues és Lokímica, empresa especialitzada del sector.