Setembre 24, 2019

ajuntamentdaltvila

Llista provisional de persones admeses i excloses per a la convocatòria de 13 places de Policia Local

Resolució núm.2019-5824 de data 20/09/2019 per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 13 places de Policia Local.

Termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 23 de setembre de 2019).
Dies per a fer les al·legacions: del 24 al 30 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Convocatòria per a la provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Convocatòria per a la provisió d'una plaça d'oficial de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d'Eivissa.

Resolució núm. 2019-5005 de data 13/08/2019 per la qual s'aproven la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 1 plaça d'oficial de Policia Local vacant i dotada pressupostàriament, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2018 (BOIB núm. 161 de data 25/12/2018), pel sistema d’accés de promoció interna.

Llegeix més...

Decret de constitució de la borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució de data 20 de febrer de 2019, per la qual s'aprova la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Enllaç a:
· Decret de constitució en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
7
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
12
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
9