Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

L’Alcalde de la capital eivissenca, Rafael Triguero, ha donat la benvinguda als membres de Consell Municipal d'Acció Social abans de la presentació de la Memòria de l’any passat per part de la regidora de Benestar Social, Dolores Penín, i del director del departament, Iván Castro.

A l’Atenció a persones en procés d’inclusió social s’ha destinat la partida més elevada, amb 1.124.804,78 euros.

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d'Eivissa va atendre a 2.638 persones durant 2023 i es van destinar 1.124.804,78 euros a l’atenció a persones en procés d’inclusió social, segons ha informat avui la regidora, Dolores Penín, durant la presentació de la Memòria de Benestar Social de 2023, en roda de premsa, al Casal d’Igualtat.

Prèviament, Penín i el director de Benestar Social, Iván Castro, han compartit les dades amb els membres del Consell Municipal d'Acció Social, que han set rebuts per l’alcalde de la capital d’Eivissa, Rafael Triguero, qui ha recordat que els serveis socials bàsics municipals són de primera necessitat i garanteixen la proximitat entre usuaris i usuàries en els àmbits familiar i social. El seu objectiu és el de gestionar programes que permetin una millora de vida als ciutadans i ciutadanes d’Eivissa, per això se’ls hi asseguren funcions de detecció, prevenció, informació i orientació, diagnòstic, intervenció i tractament social, impuls de mesures d’inserció social, gestió de prestacions econòmiques, coordinació amb altres serveis i sistemes (sanitat, justícia, educació, etc.) i gestió de programes que permetin la millora de la qualitat de vida.

Posteriorment, durant la roda de premsa, la regidora de Benestar Social ha explicat que el pressupost destinat al Benestar Social l’any 2023 va ser de 2.555.915,40€. Aquest 2024 s’ha incrementat la partida pressupostària d’aquesta regidoria un 14%.

Sobre els usuaris atesos, un total de 1.894 famílies han obtingut assistència, xifra que es tradueix en 2.638 persones de 63 nacionalitats diferents i de les quals un 56,1% han estat dones i un 43,9%, homes. El rang d’edat que més s’ha atès és a les persones d’entre 31 i 64 anys).

Quant als Serveis comunitaris bàsics, el total de les prestacions econòmiques destinades ha set 358.414,30 euros. Lagran majoria d’aquestes prestacions han anat dirigides a necessitats bàsiques (el 55,5%), seguit d’ajudes a educació, habitatge, salut i altres. El director de Benestar Social del Consistori d’Eivissa ha puntualitzat que, a causa de la millora econòmica dels sectors productius d’Eivissa posterior a la crisi de la COVID-19, les demandes d’ajudes en relació a l’Àrea de Serveis Socials s’han vist disminuïdes.

Respecte al Servei de Promoció a l’Autonomia i Dependència, s’han invertit 401.012,67 euros. 515 persones han rebut ajudes dins aquest àmbit. El servei que més s’ha ofert ha estat el de teleassistència (174 usuaris), seguit de serveis d’ajuda a domicili (169), serveis de menjar a la llar (79) i de neteja de la llar (53). A més, també s’ofereix informació i assessorament dels recursos existents i un servei de cessió d’ajudes tècniques.

Sobre l’Atenció a la infància i la família, s’han destinat 230.957,45 euros. Dins d’aquest apartat, l’Ajuntament d’Eivissa compta amb diversos programes i serveis que s’ofereixen per a detectar, prevenir i actuar front a l’absentisme i l’abandó escolar:

 • PISEM: prevenir, detectar i reduir situacions de risc personal, social i familiar dels menors del municipi. En aquest projecte s’han fet un total de 273 intervencions.
 • EMAPI: es tracta d’uns indicadors que mostren que 14 famílies estan en situació de vulnerabilitat (21 menors d’edat)
 • ALTER i PISE: projectes destinats a tot l’alumnat d’entre 14 i 16 anys matriculat a l’ensenyament obligatori amb dificultats d’adaptació a l’entorn escolar.
 • Projecte Sociocomunitari Centre Social Sa Miranda. Es tracta d’un projecte que treballa per prevenir l’absentisme escolar el qual s’accentua el segon trimestre amb un 34,7%
 • Projecte APRENEM: Projecte destinat a 14 famílies (27 menors d’edat) que vol prevenir l’absentisme i abandó escolar prematur i a ensenyar als nens i nenes a desenvolupar-se en entorns educatius. Recordar que aquesta iniciativa va ser premiada recentment al VIII Concurs de Bones Pràctiques Municipals organitzat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

A l’Atenció a persones en procés d’inclusió social s’ha destinat la partida més elevada, amb 1.124.804,78 euros. En aquest apartat també s’ofereixen diversos serveis:

 • Servei d’Acollida Municipal (SAM) s’estructura en dos tipus d’equipaments que actua per a que les persones residents a la ciutat d’Eivissa de forma habitual i que es trobin en situació de risc d’exclusió social.
  • Centre d’Acollida Municipal (CAM): 50 usuaris principalment de nacionalitat espanyola i d’entre 50-59 anys i qui hi estan menys de tres mesos.
  • Pisos supervisats per a persones adultes i famílies: 53 usuaris principalment de nacionalitat espanyola de menys de 18 anys que hi estan més de 12 mesos.
 • Zona de Primera Acollida (ZPA) és un centre d’allotjament amb 13 places fixes de pernocta, ocupat de manera habitual en el 100% de les seves places. Hi ha 33 persones receptores d’aquest servei (28 homes i 5 dones). La majoria són de nacionalitat espanyola, d’entre 30 i 60 anys. L’estada sol ser d’un període d’1 a 3 mesos, majoritàriament (11 persones), seguit del temps d’estada de més de 9 mesos o menys d’un (8 persones en ambdós casos).
 • Servei d’itineraris d’inserció sociolaboral per a persones en situació de risc d’exclusió social: la ciutat d’Eivissa ha donat un suport en matèria ocupacional i laboral a 31 usuaris. La unitat de Treball Social amb més itineraris ha estat Ponent, seguit de UTS Sa Riba, EMAPI i UTS Eixample.
 • S’han fet 59 tramitacions d’accés a prestacions principalment per Renta Social Garantitzada (RESOGA) i per l’Ingrés Mínim Vital (IMV), per tal de cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la manca de recursos econòmics de les persones.
 • La Xarxa tècnica d’Inclusió Social està formada per diverses associacions que tenen la finalitat de treballar de manera coordinada tots els aspectes de la població que es troben en situació de risc o en exclusió social i requereix intervenció o planificació de treball en xarxa per aconseguir actuacions integrals que donin resposta de manera eficient.
 • Menjadors socials

Respecte als convenis i subvencions a entitats socials, l’any 2023 es van destinar 358.554,86 euros i aquesta quantitat econòmica es va dividir de la següent manera:

 • Subvencions directes: 291.000 euros destinats a impulsar projectes d’intervenció sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
 • Subvencions de concurrència competitiva: 67.554,86€

Per acabar, Penín ha explicat que la regidoria de Benestar Social també contempla iniciatives per la Gent gran i que en 2023 es van destinar a aquest concepte 70.227,21 euros.

L'atenció a les persones més vulnerables és la prioritat de Benestar Social durant aquest mandat i l'Ajuntament d'Eivissa disposa d'uns professionals excel·lents i de recursos per ajudar a superar situacions complicades a aquelles persones que, amb treball social, vulguin tornar a reinserir-se a la societat", ha conclòs la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament d'Eivissa.

Attachments:
Download this file (MEMORIA 2023 - Benestar Social.pdf)Memoria Regidoria Benestar Social 2023[Memoria Regidoria Benestar Social 2023]10496 kB